Pierwsze posiedzenie Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP

W dniu 5.04.2018 r. zebrał się Zarząd T/O SEP celem ukonstytuowania się oraz wyboru zespołów i komisji roboczych. Członkowie Zarządu postanowili że:

Prezydium Zarządu T/O SEP  będzie pracowało w składzie

1.         Janusz Onak                                   – Prezes Oddziału

2.         Antoni Maziarka                             – I-wszy v-ce Prezes -odpowiedzialny za szkolenia i komisje kwalifikacyjne

3.         Władysław Bochenek                     – II-gi v-ce Prezes – odpowiedzialny za IR SEP

4.         Krzysztof Mikulski                          – III-ci v-ce Prezes – odpowiedzialny za konferencje naukowe i seminaria

5.         Grażyna Smolińska-Wygrzywalska  – Sekretarz

6.         Jan Sznajder                                 – Skarbnik

7.         Roman Kuczek                              – członek Prezydium

Kierownikiem Ośrodka IR SEP będzie kol. Władysława Bochenka a Radę Ośrodka IR SEP będą stanowili:

1)      Władysław Łabuz                             – Przewodniczący

2)      Marek Przebięda

3)      Krzysztof Mikulski

Kierownika Ośrodka Szkoleniowego wybrano kol. Antoniego Maziarkę natomiast do Rady Nadzorczej nad Komisjami Kwalifikacyjnymi weszli:

1)      Andrzej Jaglarz                                – Przewodniczący-

2)      Zbigniew Gniadek

3)      Jan Kozioł

Zespół ds. młodzieży i kontaktów z Kołami w tym w zakresie konkursów dla młodzieży w składzie:

1)      Grzegorz Bosowski                            – Przewodniczący

2)      Agnieszka Lisowska – Lis

3)      Andrzej Kieć

4)      Grażyna Smolińska – Wygrzywalska

Bardzo ważną statutową działalnością Oddziału jest organizacja seminariów i konferencji którą kierował będzie kol. Krzysztof Mikulski a do celów wykonawczych powołano podzespoły tematyczne w składzie:

1.    Podzespół ds. organizacji seminarium pn. „Spotkania elektroinstalatorskie”:

  1)    Aleksander Gawryał                             – Przewodniczący

  2)    Bolesław Budzik

  3)    Lesław Gogola

  4)    Grzegorz Ptak                                      – odpowiedzialny za informacje o seminariach

  5)    Tomasz Sęk

  6)    Mariusz Majewski

2.    Podzespół ds. organizacji Dnia Energetyki Zawodowej w ramach TDE:

  1)    Marcin Szymczyk- Przewodniczący

  2)    Wiesław Cich

  3)    Jerzy Niedojadło

  4)    Marcin Zduń

  5)    Jarosław Kubala

  6)    Paweł Bartecki   – odpowiedzialny za informacje o seminarium

  7)    Jerzy Zgłobica

3.    Podzespół ds. organizacji Dnia „Nowoczesnej techniki” w ramach TDE w składzie:

  1)    Zbigniew Papuga – Przewodniczący

  2)    Agnieszka Lisowska –Lis,

  3)    Adam Dychtoń

  4)    Andrzej Bielak,

  5)    Andrzej Kieć,

  6)    Przebięda Marek – odpowiedzialny za informację o seminarium

4.    Podzespół ds. organizacji seminarium pn „Energetyka przemysłowa w teorii i praktyce”:

  1)    Roman Kuczek – Przewodniczący

  2)    Władysław Łabuz

  3)    Bogdan Sasak

  4)    Roman Romaniszyn

  5)    Jacek Ramian – odpowiedzialny za informacje o seminarium

  6)    Jerzy Wachowicz

Sprawami organizacji wycieczek i imprez integracyjnych będzie zajmował się Zespół w składzie:

  1)      Jan Sznajder    Przewodniczący

  2)      Jerzy Niedojadło

  3)      Grażyna Dąbrowska

  4)      Zbigniew Gieroń

Powołano Komisję ds. Odznaczeń w składzie:

  1)      Stanisław Kozioł- Przewodniczący

  2)      Roman Kuczek

  3)      Agnieszka Lis-Lisowska

  4)      Władysław Łabuz

  5)      Antoni Maziarka

  6)      Janusz Onak

  7)      Grażyna Smolińska- Wygrzywalska

Natomiast Kapituła Medalu im. Jana Szczepanika będzie pracowała w składzie:

  1)      Adam Dychtoń- Przewodniczący

  2)      Władysław Łabuz

  3)      Paweł Marek

  4)      Antoni Maziarka

  5)      Zbigniew Papuga

  6)      Marian Strzała

Redakcję Biuletynu Informacyjnego T/O SEP będą tworzyć Andrzej Wojtanowski jako redaktor naczelny oraz Rada Programowa w składzie:

  1)      Roman Kuczek,

  2)      Andrzej Liwo,

  3)      Małgorzata Liwo

  4)      Adam Pieprzycki,

  5)      Jerzy Zgłobica,

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry