Posiedzenie  Zarządu Koła nr 1 SEP

W dniu 26. maja 2022 r. odbyło się pierwsze  posiedzenie  Zarządu Koła nr 1 SEP przy TD S.A. wybranego na kadencję  2022 – 2026. Zarząd będzie pracował w składzie:

 • Grzegorz Bosowski – Prezes
 • Paweł Bartecki – Sekretarz
 • Elżbieta Obszarska – Skarbnik
 • Mariusz Majewski
 • Mirosław Łucyków
 • Marcin Szymczyk
 • Aleksander Gawryał
 • Krzysztof Mikulski
 • Andrzej Liwo
 • Grzegorz Ceglarz
 • Roman Kozioł
 • Aneta Lis-Brończyk

Ukonstytuowała się również Komisja Rewizyjna Koła przy Kole nr 1, która będzie działać w składzie:

 • Andrzej Wojtanowski – Przewodniczący
 • Wiesław Cich – Z-ca Przewodniczącego
 • Piotr Wardzała – Sekretarz

Ponadto omówiono plan pracy na 2022 r., w którym  planuje się zorganizować konferencję  naukową, wyjazd techniczny i  spotkanie koleżeńskie.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry