Seminarium techniczne pt. „Technika w strefach zagrożonych wybuchem”

Spółka ASE ATEX Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia  Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie i  Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w dniu 02.06.2022 (czwartek), zorganizowała seminarium technicznye pt. „Technika w strefach zagrożonych wybuchem”.

Spotkanie odbyło się w Dworku Modrzewiowym przy Hotelu Cristal Park w Tarnowie -Mościcach, ul. R.Traugutta 5 , 33-101 Tarnów, w godzinach od 9.00 do 15.00

Agenda szkolenia:

  • 9.00-9.15  przywitanie gości, prezentacja Grupy ASE (Jacek Ciesielski oraz Tomasz  Dzido) oraz SITPChem Oddział Tarnów (Stanisław Oczkowicz)
  • 9.15-11.00  Akademia Bezpieczeństwa – podstawy dyrektywy ATEX oraz omówienie normy  60079-10-1-2021, prezentacja spółki Eko-Konsult [ prowadzący Rafał  Siejko ]
  • 11.00 – 11.30 przerwa techniczna, sesja pytań i odpowiedzi
  • 11.30  – 12.30  Akustyczne obrazowanie nieszczelności jako efektywna metoda  precyzyjnego wskazywania wycieków z instalacji” – prezentacja kamery  ultradźwiękowej Distran + warsztat na stanowisku testowym [prowadzący  – Sebastian Ziemian ASE ATEX]
  • 12.30  – 13.30 – Wykrywanie wycieków cieczy z instalacji z użyciem przewodów  sensorycznych NVent – prewencyjna ochrona przed zagrożeniem w strefach  wybuchowych  (prowadzący Radosław Plutecki – Nvent)
  • 13.30 – 13.45 – przerwa techniczna, sesja pytań i odpowiedzi
  • 13.45-14.30   – Zagrożenie spowodowane wyładowaniem elektrostatycznym w strefach Ex –  teoria oraz przykłady ochrony  (prowadzący to Rafał Siejko z  Eko-Konsult)  
  • 14.30 –  rozmowy z zespołem ASE oraz przedstawicielami SITPChem Oddział Tarnów i przedstawicielami SEP.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry