Seminarium – „Aktualne problemy funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych w SEP”

W dniu 23.03.2006 roku odbyło się zorganizowane przez Zarząd Główny SEP i Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Seminarium Konsultacyjno- Szkoleniowe na temat „Aktualne problemy funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych w SEP”. W Seminarium udział wzięli także przedstawiciele O/T SEP.

Podczas seminarium dokonano podsumowania działalności Komisji Kwalifikacyjnych, w 2005 roku, a także dyskutowano o bieżących problemach na jakie napotykają Komisje.

Mówiono między innymi o przewidywanych zmianach w ustawie Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniach wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zawodów regulowanych w energetyce, oraz uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry