XXXIII Walny Zjazd Delegatów

Najważniejszym wydarzeniem bieżącego roku dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest zbliżający się XXXIII Walny Zjazd Delegatów, który odbędzie się w dniach 23-24 czerwca w Łodzi. Weźmie w nim udział ponad 300 przedstawicieli świata nauki, techniki i gospodarki, a wśród gości będą przedstawiciele Rządu, parlamentarzyści i członkowie administracji państwowej. Nasz Oddział będą reprezentować Władysław Bochenek oraz Antoni Maziarka. Walny Zjazd dokona wyboru Prezesa, władz i organów naczelnych Stowarzyszenia. Ponadto Zjazd winien dokonać oceny aktualnego stanu Stowarzyszenia oraz nakreślić prognozę dalszego działania.

Z przedwyborczej dyskusji programowej wynika, że obok niezaprzeczalnych sukcesów i osiągnięć Stowarzyszenia, w niektórych sferach działania występują oceny krytyczne. Między innymi nie udało się wdrożyć nowego modelu działania, odpowiadającego zachodzącym zmianom wynikającym z transformacji ustrojowej kraju. Nadal brak jest atrakcyjnej propozycji programowej dla wszystkich członków Stowarzyszenia i konkurencyjnej oferty dla potencjalnych zleceniodawców w działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że podczas tego Zjazdu uda się choć w części rozwiązać nurtujące Stowarzyszenie problemy.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry