Seminarium – „Wpływ linii wysokiego napięcia i pól elektromagnetycznych na organizmy żywe”

Staraniem Tarnowskiego Oddziału SEP oraz Zakładu Energetycznego Tarnów odbyło się w Kopalni Soli w Bochni seminarium n.t. “Wpływ linii wysokiego napięcia i pól elektromagnetycznych na organizmy żywe”. Autorem wykładu był prof. Zbigniew Ciok z Politechniki Warszawskiej.Ponadto gł. energetyk kopalni inż. Zdzisław Lisak wygłosił odczyt na temat “Planowane wykorzystanie wyrobisk kopalni soli Siedlec dla elektrowni szczytowej”. Wykład odbył się w niezwykłej scenerii kopalnianych wyrobisk na poziomie minus 223m.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry