Spotkanie Świąteczno – Noworoczne Zarządu OT

W  dniu 19.12.2023 r. odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału o godz. 16.30 w Hotelu TARNOVIA.

Porządek posiedzenia Zarządu w rozszerzonym składzie w dniu 19.12.2023 r.

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Prognoza wykonania budżetu za 12 miesięcy 2023 r.
  4. Informacje o poszczególnych działaniach statutowych i gospodarczych w 2023 r.
  5. Przyjęcie planu pracy i budżetu na 2024r.
  6. Sprawy różne

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry