Jubileusz 60-lecia Rady Terenowej NOT w Tarnowie

14 grudnia 2023 roku w sali im. Henryka Ziemnickiego  Budynku NOT w Tarnowie   miała miejsce wspaniała uroczystość –  Jubileusz 60-lecia Oddziału NOT.  W obchodach wzięli udział przedstawiciele Zarządu Głównego oraz sąsiednich Oddziałów NOT. Ceremonię uświetnili swoją obecnością reprezentanci władz miasta Tarnowa,  Akademii Tarnowskiej, szkół technicznych z Tarnowa, Izby Przemysłowo-Handlowej, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wielu innych szacownych Gości. Galę otworzyła i prowadziła Pani Prezes Oddziału NOT Renata Łabędź. Po uroczystym  powitaniu Gości Pani Prezes  przedstawiła historię Rady Terenowej NOT. Kolejnym punktem były wystąpienia Gości, w tym przedstawicieli stowarzyszeń działających w ramach Oddziału NOT. Prezes Oddziału Tarnowskiego SEP Janusz Onak w swoim wystąpieniu podkreślił bliski związek OT SEP z Oddziałem NOT. Współpraca rozpoczęła się z chwilą powstania OT SEP w 1970 r. i była kontynuowana między innymi poprzez wspólną budowę siedziby w kamienicy Rynek 10.Obecnie w budynku tym swoje siedziby mają obydwie organizacje.. Po wystąpieniach Gości nadszedł czas na  uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla NOT. W gronie tym  znalazł się vice Prezes OT SEP Antoni Maziarka, który został odznaczony Złotą Odznaką za Zasługi dla NOT.

Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali 70-lecia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa.

Wśród   wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich:  Antoni Maziarka , Krzysztof Mikulski i Janusz Onak . Na zakończenie uroczystości odbył się krótki koncert muzyczny tarnowskiej  młodzieży: Joanny Zauchy – sopran i Aleksandry Tadel – fortepian. Goście wysłuchali również interesującego wykładu Pani dr hab. Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej pod tytułem „Wyobraźnia z techniką i humanistyką”.

Foto K. Mikulski

 

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry