Spotkanie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP w Tarnowie

23 października 2023 r. na zaproszenie Prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP Janusza Onaka w Tarnowie gościli Członkowie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (CKNiPE), której Przewodniczy Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski z Oddziału SEP w Łodzi. Warto podkreślić, że było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komisji w kadencji 2022-2026.

W spotkaniu w Tarnowie uczestniczyli wraz z Przewodniczącym, Członkowie CKNiPE reprezentujący następujące Oddziały:

Płocki              –          Kol. Mariusz Pawlak

Tarnobrzeski    –           Kol. Andrzej Balawender

Gdański           –           Kol. Marcin Burzyński

Poznański        –           Kol. Łukasz Gorgolewski

Warszawski     –           Kol. Jerzy Kaflik

Rzeszowski      –           Kol. Grzegorz Osior

Kaliski             –           Kol. Karol Strojwąs

Z Oddziału Tarnowskiego  w Komisji zasiadają  Kol. Jan Sznajder oraz Kol. Wiesław Cich.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji zaproszeni goście, Członkowie CKNiPE, uczestniczyli w dwóch wydarzeniach:

–     kulturalno-historycznym – podczas którego zwiedzili z przewodnikiem ekspozycje w muzeum w Ratuszu oraz muzeum Diecezjalnym, gdzie mieli możliwość zapoznania się z unikalnymi pamiątkami i ciekawymi zbiorami.

Przy zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie

–     technicznym w siedzibie Oddziału Tarnowskiego SEP – gdzie na zaproszenie Prezesa Oddziału Janusza Onaka, wraz z młodymi adeptami elektryki – studentami Akademii Tarnowskiej – członkami koła naukowego, wysłuchali kolejno następujących prezentacji i wykładu:

  1. Janusza Onaka Prezesa OT SEP – o działalności Oddziału Tarnowskiego  SEP,
  2. dr hab. inż. Piotra Borkowskiego – Przewodniczącego CKNiPE – dotyczącą przygotowania i zastosowania na zamówienie „CERN” opracowanych przez naukowców z Katedry Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej rozwiązań technicznych dotyczących wyłączania wielkoprądowych obwodów prądu stałego wykorzystywanych m.in. do zabezpieczenia Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) przed quench efektem i trakcji elektrycznej prądu stałego przed zwarciami – tytuł prezentacji „Ultraszybkie systemy hybrydowe do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych”,

 

  1. Janusza Onaka i Jana Kozioła z Oddziału Tarnowskiego SEP – na temat wdrożenia metody wykrywania i lokalizacji awarii w sieciach SN.

Kilkugodzinne posiedzenie Komisji w dużej mierze koncentrowało się na ustaleniu kroków niezbędnych do aktualizacji norm i przepisów normalizacyjnych wydawanych przez SEP w formie komentarzy.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem zmian w zapisach normy N SEP -E-004:2022-08 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Inicjatorem zmian w zapisach normy jest Pan Stanisław Sokołowski, który na zaproszenie Komisji zaprezentował autorską propozycję sposobu oznakowania i identyfikacji urządzeń instalowanych w ziemi. Jego kierunkowe propozycje i rozwiązania techniczne odnoszą się do przyjęcia w praktyce projektowej i realizacyjnej przez wszystkich operatorów urządzeń, które zabudowywane są w ziemi (kable elektroenergetyczne, teletechniczne rury gazowe, wodne, ciepłownicze i kanalizacyjne) spójnych standardów w zakresie sposobu oznakowania, ochrony oraz stosowanych metod ich lokalizacji w terenie.

Autorskie propozycje  rozwiązań prezentowanych przez Pana Stanisława Sokołowskiego w  nieodległej przyszłości będą publikowane w czasopismach technicznych, aby w środowisku elektryków można było odnieść się w otwartej dyskusji do przedstawianych metod.

P.S.

Karol Strojwąs z Oddziału w Kaliszu odszukał na Cmentarzu Legionistów w Łowczówku koło Tarnowa grób swego stryja Antoniego Strojwąsa, który zginął podczas walk toczonych tam w dniach 22-25 grudnia 1914 r. Bitwa pod Łowczówkiem to starcie I Brygady Legionów walczących po stronie Austro-Węgier z Rosjanami. Brygadą dowodził komendant Józef Piłsudski.

Aby uczcić pamięć Antoniego Strojwąsa  udaliśmy się na  miejsce Jego spoczynku

Kol. Karol Strojwąs przy pomniku nagrobnym swojego stryja Antoniego

Łowczówek; 24.10.2023 r. –  zdjęcie wykonał Jan Sznajder

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry