Spotkanie na temat dotychczasowych doświadczeń w działaniach Komisji Kwalifikacyjnych

20.03. w Warszawie miało miejsce spotkanie na temat dotychczasowych doświadczeń w działaniach Komisji Kwalifikacyjnych oraz zadań organizacyjnych czekających w najbliższym czasie w związku z koniecznością wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki o powołanie Komisji Kwalifikacyjnych na kolejną kadencję. W spotkaniu udział wzięli:

  • kol. Antoni Maziarka – Prezes Oddziału,
  • kol. Anatol Wesołowski – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 262.
  • kol. Ryszard Nowak – przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej nr 263
  • kol. Jan Sznajder – odpowiedzialny w Zarządzie Oddziału za prace Ośrodka Szkoleniowego,
  • kol. Antoni Kawik – przewodniczący Rady Nadzorczej Nad Komisjami Kwalifikacynymi,
  • kol. Jan Kozioł – członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 262.

Problematykę dalszego działania Komisji Kwalifikacyjnych i nowych uwarunkowań prawnych omówili przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Integracji Europejskiej. Urzędu Regulacji Energetyki i Zarządu Głównego SEP.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry