Spotkanie w AGH w sprawie powołania Rady Programowej

2.04.2003r odbyło się spotkanie w AGH w sprawie powołania Rady Programowej cyklu seminariów poświęconych jakości energii elektrycznej organizowanych w ramach europejskiego programu dydaktycznego – Leonardo Pawer Quality Initative (LPQI). Do prac w Radzie Programowej został zaproszony Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP.

W spotkaniu udział wzięli prezesi kilku oddziałów SEP. przedstawiciele wyższych uczelni technicznych oraz przemysłu. Na spotkaniu tym kol. Antoni Maziarka zadeklarował zorganizowanie przez Tarnowski Oddział SEP seminarium w miesiącu październiku 2003r. Organizację seminarium podjął się kol. Stanisław Kozioł.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry