Spotkanie zespołu roboczego CKNiP

 

W dniu 15.09.2023 w siedzibie Oddziału Tarnowskiego SEP Rynek 10 odbyło się spotkanie zespołu roboczego Centralnej Komisji Norm i Przepisów Członków SEP z Prezesem firmy PTS Rabka Panem  Stanisławem Sokołowskim realizowane w ramach prac dotyczących wprowadzenia zmian w zapisach normy N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

W spotkaniu uczestniczyli :

 

  • Jan Sznajder – Przewodniczący Zespołu Roboczego CKNiPE SEP
  • Wiesław Cich – Członek CKNiPE SEP, – Oddział Tarnowski
  • Marcin Burzyński – Członek CKNiPE SEP, – Oddział Gdański
  • Kol Jerzy Kaflik – Członek CKNiPE SEP, – Oddział Warszawski
  • Pan Stanisław Sokołowski – Prezes  PTS Rabka

 

Spotkanie stanowiło podsumowanie prac Zespołu Roboczego CKNiPE SEP , którego zadaniem było wspólne z inicjatorem zmian Panem Stanisławem Sokołowskim przygotowanie zakresu merytorycznego i opinii do wniosku kierowanego do Prezesa SEP o wprowadzenie zmian w treści normy SEP N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Na spotkaniu wprowadzono końcowe korekty i propozycje zmian do przedmiotowej normy miedzy innymi będące wynikiem kolejnych rozmów i spotkań technicznych, z udziałem uczestników spotkania na odbywających się na targach „ENERGOTAB” w Bielsku- Białej.

W składanym do Prezesa SEP wniosku, o dokonanie merytorycznych zmian w zapisach normy zakres proponowanych do wprowadzenia korekt i uzupełnień odnosi się do wymagań dotyczących sposobu oznakowania tras linii kablowych ułożonych w ziemi.

 

Opracowane na spotkaniu propozycje zmian do normy w formie wniosku będą miedzy innymi przedmiotem prac najbliższego posiedzenia CKNiPE SE,  które odbędzie się w dniu 18 września 2023 roku.

 

Jan Sznajder

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry