Sympozjum regionalne nt. „Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia”

Staraniem Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Zakładem Energetycznym Tarnów , odbyło się w dniu 18 września sympozjum regionalne nt. „przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia”. Referaty wygłosili: prof. Dr inż. Roman Kosztaluk , prof. Dr Andrzej Sowa , oraz dr inż. Jerzy Arciszewski . Równolegle urządzono ekspozycję aparatury niskiego napięcia różnych firm.

Sympozjum cieszyło się dużym powodzeniem i zgromadziło ponad sto osób z kilku najbliższych województw.

Streszczenie prezentowanych referatów zamieszczamy w tym numerze biuletynu.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry