Tarnowskie Dni Elektryki 2001

Tradycyjnie już od kilku lat na przełomie maja i czerwca Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje cykl imprez technicznych nazwanych Tarnowskimi Dniami Elektryki i Telekomunikacji. W roku bieżącym impreza ta odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca w sali „błękitnej” biurowców przy ul. Lwowskiej 72 – 96 którego głównymi organizatorami byli koledzy Roman Szymkowiak i Adam Dychtoń.

Pierwszy dzień cykl wykładów i prezentacji poświęcony był alternatywnym źródłom energii w tym technologii pomp cieplnych i energii słonecznej.

  • Firma Hibernatus i Sliebel-Elektron reklamowali swoje pompy ciepła oraz zestawy współpracujące z kolektorami słonecznymi.
  • Firma Sunflower Farm, prezentowała najnowsze osiągnięcia światowej techniki w zakresie bezpośredniej przemiany światła słonecznego na energię elektryczną, z równoczesnym pokazem zasady działania modułów fotowoltanicznych i ich wykorzystania w praktyce eksploatacyjnej.
  • Firma Control Process z Tarnowa przedstawiła przykładowe instalacje i doświadczenia eksploatacyjne kolektorów słonecznych i fotoelektrycznych.
  • Pracownicy Urzędów Gmin w Miechowie i Jodłowniku, w których eksploatowane są od kilku lat pompy ciepła w budynkach szkolnych, wyrazili pozytywną opinię o ich użytkowaniu i uzyskanych efektach ekonomicznych.
  • Przedstawiciel ZET S.A. Grzegorz Marek przedstawi! nowe taryfy energii elektrycznej do celów grzewczych.

Dzień drugi natomiast, poświęcony będzie głównie nowoczesnym technikom transmisji danych i urządzeniom dostępowych do światowej sieci Internet, która staje się w szybkim tempie niezbędnym elementem działalności większości firm jak również indywidualnych odbiorców tych usług. Absolwenci szkół technicznych z naszego regionu mieli możliwość zademonstrowania swoich prac, zgłoszonych do konkursu na najlepszą pracę dyplomową a całość, w ramach humanizacji naszego środowiska zawodowego uświetnią prace plastyczne dzieci i młodzieży nadesłane na organizowany w tym czasie przez Zakład Energetyczny Tarnów S.A. wraz z Oddziałem Tarnowskim SEP konkurs – „Prąd, przyjaciel czy wróg”.

W drugim dniu przedstawiciel Telekomunikacji Wiesław Szczupak prezentował nowoczesne techniki teletransmisji danych i dostęp do internetu, ISQL i SDI, oraz możliwość testowania urządzeń w działaniu na zainstalowanych stanowiskach.

Plakat

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry