Tarnowskie Dni Elektryki 2006

Tarnowskie Dni Elektryki

W dniach 7-8 czerwca 2006 r. miało miejsce wydarzenie, które już na stałe weszło w kalendarz imprez tarnowskiego środowiska inżynierów i techników elektryków. Mowa o Tarnowskich Dniach Elektryki organizowanych już od kilku lat przez Tarnowski Oddział SEP, Koło SEP nr 1 działające przy Zakładzie Energetycznym Tarnów Oddział Enion S.A. i Koło SEP nr 4 działające przy Telekomunikacji Polskiej S.A. w Tarnowie.

TDE w bieżącym roku zostały podzielone na dwa praktycznie niezależne panele. Pierwszym z nich, rozpoczynającym, był cykl wykładów, prezentacji i pokazów, który miały miejsce na dobrze znanej tarnowskim elektrykom tzw. Sali Błękitnej ZE Tarnów, zaś drugi w Hotelu Tarnovia. gdzie prezentowano zagadnienia dotyczące telekomunikacji. Otwarcia TDE dokonał Prezes Oddziału Tarnowskiego SFP kol. Władysław Bochenek, zaś prowadził je sam Prezes Koła SEP przy’ Zakładzie Energetycznym Tarnów kol. Adam Dychtoń. którego prawą ręką w organizacji TDE był kol. Roman Szymkowiak. Wypełniona sala gościła szacownych słuchaczy, pośród których byli przedstawiciele różnych pokoleń tarnowskich elektryków, zarówno starzy „wyjadacze” niekiedy już będący na emeryturach jak i również młodzież z tarnowskich szkół. Panelowi poświęconemu zagadnieniom telekomunikacji szefował Prezes Koła nr 4 kol.Zbigniew Papuga.

Inauguracyjny wykład prof. Andrzeja Czerwińskiego z Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I.Mościckiego Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowany „Perspektywy elektrochemicznych źródeł prądu” zobrazował je od czasów prehistorycznych sięgających starożytnego Egiptu i Mezopotamii, po czasy współczesne. W ciekawym wykładzie omówiono całą gamę różnorakich elektrochemicznych źródeł prądu poprzez akumulatory ołowiowe ( kwasowe ). kadmowo-niklowe. wodorkowo-mklowe. litowo-jonowe i ogniwa paliwowe – nisko i wysokotemperaturowe. Przedstaw ione zostały również zastosow ania i perspektywy związane z ich wykorzystaniem w pojazdach samochodowych o napędzie elektrycznym i hybrydowym, w wysublimowanej technice kosmicznej i w medycynie.

Drugie wystąpienie przygotowane przez przedstawiciela fumy GP Battery Andrzeja Niezbedzkiego zatytułowane „Przegląd aktualnie używanych ogniw i akumulatorów oraz warunki ich prawidłowej eksploatacji na przykładzie produktów firmy GP Bartery” korespondowało z wykładem inauguracyjnym. Zostały zaprezentowane baterie i akumulatory pracujące w oparciu o różnorodne pierwiastki chemiczne. Omówiono procesy ładowania akumulatorów i zaprezentowano cała rodzinę ładowarek do akumulatorów NiMH l niklowo-wodorkowych ) omawiając sposób ich działania i ich funkcje. Akumulatory NiMH stają się powszechnym źródłem zasilania m.in. w sprzęcie elektronicznym, zabawkach, aparatach cyfrowych. Wypierają one ze względu na swoje własności – między innymi na prawie dwukrotnie większą pojemność, dużą szybkości ładowania i ekologię – akumulatory niklowo-kadmowe.

W’ referacie „Praktyczne zastosowania termowizji w energetyce i budownictwie” Andrzej Kania z PSE Południe Sp. z o.o. i Sławomir Dobrowolski z firmy WodEnGazTest zaprezentowali pomiary wykonywane przy użyciu kamer termowizyjnych dla określania potencjalnych miejsc występowania uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych i ubytków ciepła w budownictwie.

Pomiary termowizyjne w liniach wysokich napięć przeprowadzane są coraz częściej z zastosowaniem helikopterów, co pozwala zmniejszyć kilkakrotnie czas jaki byłby wymagany przy klasycznym obchodzie sieci elektroenergetycznych.

Dzięki pomiarom można określić, a później na ich podstawie wymienić lub dokonać napraw tych elementów, które na skutek termicznego działania prądu elektrycznego narażone są na uszkodzenia, ograniczając w ten sposób ekonomiczne i społeczne skutki awarii w sieciach energetycznych.

Z kolei pomiary dokonywane w budownictwie ( szczególnie w budownictwie mieszkaniowym I pozwalają na określenie miejsc występowania ubytków ciepła, często przy tym wskazując na błędy konstrukcyjne budynków. Pomiary z zastosowaniem kamer termowizyjnych są niełatwe ze względu na interpretację i specyfikę obiektów. Wymagają sporego doświadczenia, są podstawą do sporządzania planów’ termomodernizacyjnych budynków i kosztownych remontów, co wymusza dużą odpowiedzialność osób dokonujących pomiary.

Zdjęcie obok przedstawia obraz pomiaru termowizyjnego w jednokondygnacyjnego budynku mieszkalnego.

Daniel Król z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ciekawie prowadzonym wykładem „Metody diagnostyczne w sprzęcie audio” zamknął pierwszy panel TDE.

Teoretyczna analiza pomieszczeń i urządzeń akustycznych oparta jest na transformacie Fouriera, wymaga ze względu na złożoność zjawisk określenia transmitancji obiektu, często z zastosowaniem diagnostyki komputerowej, poddając badane obiekty działaniu sygnału sinusoidalnego, impulsowego, z zastosowaniem metod szumowych lub specjalnie wybranego do analizy sygnału wejściowego działającego na obiekt tj. sygnału MLS.

Na podstawie praktycznie wykonanych pomiarów w pomieszczeniach, w których był umieszczono sprzęt nagłaśniający autor wykładu postawił generalny wniosek, że o jakości odtwarzanych dźwięków decydują przede wszystkim głośniki, a w dalszej kolejności jakość wzmacniacza. Same zespoły głośnikowe można badać w specjalnie do tego celu zbudowanych pomieszczeniach tzw. komorach bezechowych.

Widok takiej komory pokazano na zdjęciu obok. Samo pomieszczenie, sposób ustawienia głośników (kolumn, subwoofera ). wytłumienia celowe lub przypadkowe mają również zasadnicze znaczenie dla jakości odtwarzanego dźwięku. Praktyczne pomiary akustyki pomieszczeń można przeprowadzić

przy pomocy analizatora odpowiedzi impulsowej MLS opracowanego w Zakładzie Informatyki i Sterowania PWSZ w Tarnowie. (JZ)

Dzień Telekomunikacyjny pod hasłem „VoIP jako usługa telefonii stacjonarnej”, rozpoczął się już 7 czerwca o godzinie 10.00 wykładem Adama Pieprzyckiego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie na temat: „Sieci bezprzewodowe WiFi i WiMAX”.

Autor poruszył w nim zagadnienia bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych (WLAN). Omówiona została tematyka standardów tych sieci z uwzględnieniem nowych oraz rozwijanych standardów. Przedstawiono i omówiono parametry w pływające na wydajność sieci w rozumieniu zasięgu oraz uzyskiwanych przepływności.

Następnymi prezenterami były dwie firmy: Gawex Media ze Szczecinka i Dominas Consulting Group z Wrocławia, która opisywała swoją instalację systemu w Nysie. Przedstawiciele tychże firm podzielili się swoimi doświadczeniami wynikającymi z wdrożeń platformy komunikacyjnej „iqSystem”, oferowanej przez Firmę Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. z Tarnowa.

Następnego dnia Obchody Dni Elektryki rozpoczęły się od dwóch wykładów przedstawiciela tarnowskiego Oddziału SEP oraz przedstawiciela tarnowskiego Koła Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji – Zbigniewa Papugi, na temat: „Usługa telefonii stacjonarnej —czego oczekuje abonent” oraz „ Technologie VoIP wykorzystywane w sieciach szerokopasmowych CATV i ISP”. Prelegent przedstawił w pierwszym wykładzie, w ujęciu inżynierskim, podstawowe zagadnienia telekomunikacyjne tradycyjnej telekomunikacji.

W drugim wykładzie przybliżone zostały słuchaczom podstawowe zagadnienia wiążące się ściśle z wykorzystywaniem technologii komutacji pakietów do realizacji połączeń telefonicznych. W tej prezentacji została zwrócona uwaga, między innymi, na analogie pomiędzy odmiennymi technologiami (TDM i VoIP), manifestującymi się stosowaniem praw ruchu telekomunikacyjnego w obu technologiach. Generalny wniosek płynący z drugiej prezentacji jest następujący: wbrew powszechnym twierdzeniom usługa telefonii stacjonarnej realizowana przy pomocy technologii VoIP nie jest łatwa w realizacji, od wdrożeniowców wymaga się głębokiej znajomości zarówno zagadnień z dziedziny klasycznej telekomunikacji, jak i informatyki oraz budowy sieci informatycznych.

Dzień drugi bogaty był również w prezentacje firmowe. Zaprezentowała się Firma ..Slican” z Bydgoszczy oraz firma Contec z Warszawy.

Szczególną uwagę wzbudziła tarnowska firma CST sp. z O.O. przedstawiająca swój produkt jakim jest platforma komunikacyjna VoIP o nazwie iqSystem. Firma Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. z Tarnowa od 2004 roku z powodzeniem wdraża platformę komunikacyjną VoIP w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Użytkownikami są zarówno klasyczni operatorzy, jak również providerzy intemetowi i operatorzy telewizji kablowych. IqSystem pracuje m in. u takich operatorów jak: Exatel w Warszawie. NASK w Warszawie, Spray w Warszawie, Gaw;exMedia w Szczecinku i Koszalinie, Asta-Net w Pile, Petrus w Toruniu i Chojnicach, Dominas Consulting Group w Nysie i Z1COM w Tarnowie. (ZP)

W podsumowaniu Tarnowskie Dni Elektryki należy ocenić jak najlepiej i życzyć sobie i organizatorom kolejnego spotkania w’ następnym roku, oraz tego aby publiczności nie ubywało, a wręcz przeciwnie, aby zainteresowanie Dniami było coraz większe. (JZ)

(JZ) Jerzy Zgłobica (ZP) Zbigniew Papuga.

Plakat

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry