Tarnowskie Dni Elektryki 2010

Tarnowskie Dni Elektryki 2010

W tym roku nasze techniczne środowisko miało okazję spotkać się podczas Tarnowskich Dni Elektryki dwukrotnie.

Pierwszy raz 8 czerwca na terenie PWSZ, gdzie w auli budynku głównego Koło nr 4 działające przy TP S.A. przygotowało swój autorski program. Prowadzącym był kol. Zbigniew Papuga. Władze naszego Oddziału Tarnowskiego SEP reprezentował prezes Antoni Maziarka, który otworzył tegoroczne TDE 2010.

Przybyłym w tym dniu zaprezentowano sześć zróżnicowanych pod względem treści prelekcji z różnych dziedzin. Związane były one zarówno z zagadnieniami telekomunikacyjnymi jak i informatycznymi, akustycznymi i elektrycznymi. Podczas spotkania zostały zaprezentowane następujące prelekcje:

 • Adam Pieprzycki z PWSZ w Tarnowie przedstawił „Analizę szerokopasmowych sieci bezprzewodowych”
 • Tomasz Potempa również z PWSZ w Tarnowie mówił o „Ochronie baz danych przed atakami SQL Injection”
 • Paweł Świętojański także z PWSZ w Tarnowie omówił „Automatyczne rozpoznawanie mowy”
 • Łukasz Malik z PWSZ w Tarnowie przedstawił referat „Systemy wizyjne w przemyśle”
 • Ryszard Wiatr również z PWSZ w Tarnowie omówił „Oddziaływanie systemów radiokomunikacji ruchomej na środowisko i zdrowie człowieka”
 • Zbigniew Słowik z Elektrociepłowni Rzeszów omówił „Silne pola elektromagnetyczne w praktyce”
 • Zakończeniem tego dnia miała być „Prezentacja technologii 3D” Zbigniew Kolaka z Sony Centre w Tarnowie, która z powodów technicznych nie odbyła się i została przeniesiona na kolejny dzień TDE.

15 czerwca 2010 roku nasze środowisko techniczne spotkało się ponownie. Tym razem miejscem spotkania była tzw. Sala Niebieska Oddziału Tarnów Enion S.A. Prezes OT SEP Antoni Maziarka przywitał przybyłych. Osobą prowadzącą był kol. Aleksander Gawryał, zaś dzień ten został przygotowany przez kol. Adama Dychtonia. Prezentowane tego dnia zagadnienia dotyczyły mocno rozwijającej się dziedziny tzw. budynków inteligentnych i zbioru zagadnień związanych z oświetleniem ulicznym, oraz telewizji 3D. Podczas spotkania zaprezentowano następujące wystąpienia:

 • dr inż. Andrzej Ożadowicz z AGH zaprezentował jako pierwszy referat „Inteligentne budynki – systemy sterowania – możliwości oszczędzania energii”
 • przedstawiciel firmy ESCO omówił „Finansowanie inwestycji energooszczędnych w formule TFP – finansowanie przez stronę trzecią”
 • Marcin Dąbrowski z firmy FLUOROSEVE przedstawił „Układy sterowania systemami oświetleniowymi”
 • Firma Rabbit znany producent sterowników i systemów oświetleniowych przybliżyła zebranym „Energooszczędne systemy sterowania oświetleniem ulicznym”
 • Firma Philips zaprezentowała „Actilume – system sterowania oświetleniem jarzeniowym”.
 • Zbigniew Papuga przedstawił referat „Od stetoskopu do telewizji 3D”.

Na koniec przedstawiciele Sony Centre z Tarnowa dokonali praktycznie prezentacji technologii 3D, która miała być pokazana podczas pierwszego dnia TDE. Uczestnicy spotkania mogli doznać wrażeń związanych z oglądaniem obrazów telewizyjnych trójwymiarowych. Aby móc oglądać takie obrazy konieczne jest posiadanie odbiornika przystosowanego do odbioru obrazów zrealizowanych w technologii 3D i specjalnych okularów za pomocą, których wzrok człowieka zdolny jest do przyswojenie sobie obrazów pokazywanych na telewizorze. Sam odbiornik umożliwia również odbiór i oglądanie klasycznych płaskich obrazów po przełączeniu go w odpowiedni tryb pracy. Barierą dla przeciętnych użytkowników telewizji 3D jest to, że jak na razie cena odbiornika i okularów są bardzo wysokie. Same okulary są również drogie, gdyż kosztują na dzień dzisiejszy kilkaset złotych. Dodatkowo ten sposób spędzania wolnego czasu podraża to, że każda z oglądających osób, musi mieć swoją parę okularów. Nie wchodzi w rachubę oglądanie obrazów telewizyjnych bez okularów – bo tego  nie da się inaczej oglądać.

Ostatnie doniesienia prasowe podają, że firma Hitachi opracowała technologię Full Parallex 3D TV, która pozwala oglądać obraz bez specjalnych okularów. Przyszłość pokaże, która technologia przyjmie się na rynku.

Tegoroczne Tarnowskie Dni Elektryki były organizowane już z kolei po raz piętnasty, czego nie zauważyli i sami organizatorzy. Usprawiedliwieniem dla nich jest to, że ta wieloletnia impreza została niejako przysłonięta obchodzonym w tym roku jubileuszem 45-lecia Tarnowskiego Oddziału SEP i władze oddziału i organizatorzy byli pochłonięci czym innym.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry