XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP

W dniach 25-26 czerwca 2010 r. w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach obradował XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP, który odbywa się co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia.

W Zjeździe wzięło udział około trzystu delegatów i zaproszonych gości z całego kraju. W obradach Zjazdu ze strony Tarnowskiego Oddziału uczestniczyli kol. Antoni Maziarka, Władysław Bochenek, Aleksander Gawryał oraz Stanisław Baran.

W przeddzień WZD (w katowickim Teatrze Śląskim) odbyła się konferencja zatytułowana „Nowoczesne technologie w Energetyce” oraz towarzysząca wystawa firm z obszaru elektryk.

25 czerwca 2010 r. rozpoczęła się część robocza Zjazdu. Ustępujący prezes SEP, Jerzy Barglik przedstawił „Sprawozdanie Zarządu Głównego SEP z działalności Stowarzyszenia” za mijającą kadencję.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry