Tarnowskie Dni Elektryki 2024

Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Akademią Tarnowską był organizatorem Tarnowskich Dni Elektryki 2024, które odbyły się 14 i 15 maja 2024 roku w Tarnowie. Pierwszego dnia w Auli im. Jana Szczepanika Akademii Tarnowskiej licznie zgromadzeni słuchacze, w skład których wchodziły osoby związane z tarnowską energetyką, firmami wykonawczymi, wykładowcy, nauczyciele, uczniowie oraz studenci tarnowskich technicznych szkół mieli możliwość wysłuchania interesujących tematów. Motywem i hasłem przewodnim tegorocznych TDE 2024 było ENERGIA Plus. Pod tym sloganem organizatorzy ukryli zarówno zagadnienia odnośnie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez źródła nisko emisyjne, a nawet temat popularnonaukowy.

Słuchacze podczas pierwszego dnia TDE zebrani w Auli AT

Pierwszym prezentowanym tematem był Konstrukcje turbin wiatrowych, aerodynamika, bezpieczeństwo ekologiczne przedstawionym przez Andrzeja Chyla oraz Aleksandera Zaporożec z firmy SVANTEK i Instytutu Lotnictwa. Referat poruszył kwestie hałasu wytwarzanego przez elektrownie wiatrowe. Jest to kluczowa kwestia, która budzi kontrowersje zarówno wśród mieszkańców, jak i ekspertów. Farmy wiatrowe są źródłem wysokich wpływów akustycznych, które mogą powodować zmiany klimatu akustycznego w miejscach posadowienia tych elektrowni.

 Andrzeja Chyla oraz Aleksandera Zaporożec z firmy SVANTEK

Drugi temat „Technologie Wodorowe” zaprezentowany został przez dr inz. Andrzeja Budziaka z AGH. Wykładowca przedstawił aktualne technologie wodorowe  służące do produkowania, przechowywania, dystrybucji  i wykorzystywania wodoru jako przyjaznego dla środowiska nośnika energii. Prezentacja pokazała jak ważny dla osiągnięcia neutralności klimatycznej jest wodór i jakie są problemy z jego magazynowaniem.

 Andrzej Budziak – Technologie wodorowe

W przerwie pomiędzy kolejnymi wykładami uczestnicy Tarnowskich Dni Elektryki 2024 mogli odwiedzić stoiska wystawione przez firmy energetyczne takie jak AVRII, ELEKTROMEG, ETI Poland. Sporym zainteresowaniem cieszyła się okolicznościowa stacja łączności wystawiona przez Polski Związek Krótkofalowców. Uczestnicy wydarzenia mogli poszerzyć swoje zainteresowania w zakresie magazynowania energii, osprzętu elektrycznego czy też doboru i sposobów zabezpieczeń  obwodów elektrycznych. Dodatkowo można było uzupełnić swoją bibliotekę domową o nowe pozycję książkowe dzięki Wydawnictwu Copernicus Center Press, zapoznać się z projektami naukowymi wykonanymi przez uczniów i studentów tarnowskich szkół.

Stoiska wystawowe w AT

Źródło: https://anstar.edu.pl/tarnowskie-dni-elektryki-2024-fotorelacja/

Dla oderwania uwagi od typowo energetycznych zagadnień prof. dr hab. Bartosz Brożek z Centrum Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Copernicus Center  wystąpił z referatem pt.: „O wyobraźni”. Wykładowca opisał wyobraźnie jako zdolność umysłu do tworzenia obrazów, symulacji scenariuszy w umyśle, które nie powinny bezpośrednio odnosić się do rzeczywistości. Jest to proces poznawczy, który pozwala wywoływać i tworzyć obrazy, które mogą być inspirowane doświadczeniami zmysłowymi i mogą pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów, w tym też tych energetycznych.

Prof. Bartosz Brożek – O wyobraźni

Z dużym zainteresowaniem przyjęty został wykładem została prezentacja dr. hab. Krzysztofa Kozak z  Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. W sposób bardzo ekspresyjny i ciekawy prelegent zaprezentował historię polskiej elektrowni jądrowej, opis reakcji rozszczepienia jąder atomowych oraz aktualnego zaawansowania prac nad pierwszą polską elektrownią atomową. Przedstawił jakie zagrożenia potencjalnie mogą wystąpić. Zaprezentowane też zostały sposoby zabezpieczania przed skutkami awarii.

 Dr Krzysztof Kozak – Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce

Źródło: https://anstar.edu.pl/tarnowskie-dni-elektryki-2024-fotorelacja/

Tematem na zakończenie pierwszego dnia był temat „Diagnostyka silników elektrycznych” zaprezentowany przez dr inż. Janusz Petryna. Wykład pokazał, że diagnostyka silników elektrycznych jest ważnym czynnikiem w utrzymaniu ruchu i zapewnieniu długotrwałej i płynnej pracy. Obejmuje szereg technik, które pozwalają zidentyfikować i  przeanalizować potencjalne problemy, zanim przerodzą się w poważniejsze awarie.

Zgromadzeni słuchacze każdy wykład nagradzali gromkimi brawami.

Ważnym elementem pierwszego dnia było wyróżnienie Centrum Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego Copernicus Center oraz Antoniego Maziarka medalem im. Jana Szczepanika nadawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich za zasługi w zakresie promowania wiedzy i edukacji technicznej. Medale wręczył prezes SEP OT Janusz Onak. W imieniu Copernicus Center medal odebrał Dyrektor Centrum Prof. Bartosz Brożek.

  Wyróżnieni medalem im. Jana Szczepanika Bartosz Brożek (Copernicus Center) oraz Antoni Maziarka (SEP OT) i wręczający Janusz Onak (Prezes SEP OT) oraz Adam Dychtoń (Przewodniczący Kapituły Medalu im. Jana Szczepanika)

Zgodnie z tradycją podczas TDE 2024 zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową organizowaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie. Tegorocznym laureatem został Kamil Bujak za pracę pt.: System wbudowany dla zdalnie sterowanego modelu fizycznego poduszkowca, a wyróżnienie zostało przyznane dla Tomasza Jamro za pracę pt.: System pozycjonowania anteny odbiorczej dla radiosondy.

Podczas konkursu dla uczestników TDE 2024, każdy ze słuchaczy mógł wykazać się wiedzą i odpowiedzieć na 13 pytań z zakresu tematyki poruszanej podczas konferencji. Zwycięzcy zostali uhonorowani upominkami.

Drugiego dnia TDE 2024 „przeniosły” się do Sali Błękitnej zlokalizowanej w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Tarnów na ul. Lwowskiej. Tematyka tego dnia była kontynuacją i dopełnieniem tematów poruszanych dnia wcześniejszego.

Rozpoczęto od opisania istotnej roli magazynów energii elektrycznej dla funkcjonowania systemu dystrybucyjnego. Aktualne rozwiązania na rynku przedstawił licznie zgromadzonym uczestnikom dr inż. Rafał Kajka z firmy 4en S.A. Jego prezentacja pt.: „Rola Magazynów Energii Elektrycznej w procesie transformacji energetycznej” pokazała, że w zrównoważonym systemie energetycznym magazyny energii pełnią rolę regulatorów zapewniających równowagę między produkcją energii (w tym z źródeł odnawialnych), a zużyciem energii. Dzięki nim energia wytwarzana w słoneczne dni może być magazynowana i wykorzystywana w okresach kiedy tej generacji ze słońca nie ma lub kiedy występuje zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Dr inż. Rafał Kajka – Rola Magazynów Energii Elektrycznej w procesie transformacji energetycznej

Kolejnym ciekawym tematem temat przygotowany przez firmę ORLEN Synthos Energy Sp. z o.o. Dr Dawid Piekarz zaprezentował „Małe reaktory BWRX-300 w procesie transformacji polskiej energetyki” Przybliżona została nam tematyka tzw. „SMRów” /SMR to skrót od ang. small modular reactor i oznacza mały, modułowy reaktor jądrowy/. Prezentacja pokazała, że projekt BWRX-300, oparty na sprawdzonej technologii reaktorów  wrzącej wody (BWR) jest uważany za rozwiązanie ewolucyjne, które umożliwia szybką realizację i czerpanie energii z tych reaktorów. Małe Reaktory Modułowe są zaprojektowane tak, aby były mniejsze, bardziej ekonomiczne i szybsze w budowie niż tradycyjne elektrownie jądrowe. Dzięki modułowej konstrukcji SMR, takie jak BWRX-300, mogą być instalowane na stosunkowo małych obszarach, co pozwala na umieszczenie ich w istniejących już obszarach przemysłowych.

Dr Dawid Piekarz – Małe reaktory BWRX-300 w procesie transformacji polskiej energetyki

Na zakończenie TDE 2024 Grzegorz Pizon z Siemens Energy zaprezentował temat: „Energetyka bez SF6. Jakie aktualności w Blue Portfolio od Siemens Energy? Przegląd nowości, trendów i planów dla urządzeń łącznikowych WN bez f-gazów”.  Wykład pokazał aktualny stan zaawansowania prac nad likwidacją SF6 (sześciofluorek siarki) z urządzeń energetycznych. Od 2026 roku SF6 będzie zabronione we wszystkich nowych rozdzielnicach średniego napięcia (do 24 kV), po czym zakaz zostanie rozszerzony na urządzenia o wyższym napięciu. Alternatywą dla SF6 jest technologia wykorzystująca powietrze i próżnię, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Jednakże konkluzją z tej prezentacji było to, że za cenę ochrony środowiska zapłacimy my wszyscy w postaci podwyższonych kosztów produkcji urządzeń pozbawionych SF6.

 

 Grzegorz Pizon – Energetyka bez SF6

Tarnowskie Dni Elektryki 2024 okazały się sukcesem. Licznie zgromadzona widownia (łącznie prawie 400 osób) przyciągnięta rosnącym prestiżem tego wydarzenia oraz ciekawymi referatami wzbogaconymi interesującymi wystawami, opuszczała mury Akademii Tarnowskiej oraz budynku TAURON Dystrybucja S.A. ze sporym zadowoleniem. Wszystkie prezentacje, poruszone tematy pokazały, że nie ma tak naprawdę „złotego środka” w celu sprostaniu wymaganiom transformacji energetycznej. Polski rynek energii elektrycznej jest tak duży, zróżnicowany i wymagający, że dla „każdego” znajdzie się miejsce. Duże elektrownie jądrowe, wspomagane SMRami, a to wszystko uzupełniane tradycyjną energetyką wraz z energetyką odnawialną sprawią, że Polska ma szanse wyjść z transformacji energetycznej obronną ręką. Bez racjonalnego i odważnego podejścia do tematu nie uda się pozostać konkurencyjnym w gospodarce, a to odbije się na portfelach każdego z nas.

Tekst: Mateusz Boruch

Zdjęcia: Mateusz Boruch, Krzysztof Mikulski, https://anstar.edu.pl/tarnowskie-dni-elektryki-2024-fotorelacja/

 

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry