Technika w strefach zagrożonych wybuchem – Seminarium

W dniu 22 maja 2024 (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00, odbyło się w seminarium technicznym pt. „Technika w strefach zagrożonych wybuchem” zorganizowane przez spółki ASE ATEX Sp. z o.o. oraz przy współpracy z  SITP CHEM Oddział w Tarnowie i SEP Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A w Dworku Modrzewiowym przy Hotelu Cristal Park w Tarnowie – Mościce, ul. R.Traugutta 5 , 33-101 Tarnów.

Seminarium zostało podzielone w drugiej jego części na dwie grupy:

  • GRUPA I  to panele techniczne dotyczące innowacyjnych rozwiązań stosowanych w zakładach przemysłowych w strefach zagrożonych wybuchem.
  • GRUPA II to certyfikowane szkolenie z montażu przewodów grzewczych Raychem, po którym każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Ze względów organizacyjnych na szkoleniu montażowy
  • Agenda seminarium: 
9:00-9:15 Przywitanie gości i prezentacja Grupy ASE
9:15-10:00 Sesja wodorowa – zagrożenia i rozwiązania techniczne
10:00-10:30 Rozdzielnice i panele sterujące w wykonaniu przeciwwybuchowym
10:30-11:00 Przerwa kawowa, sesja pytań i odpowiedzi
GRUPA I GRUPA II
11:00-14:00 Certyfikowane szkolenie montażowe – montaż przewodów grzewczych (we współpracy z nVent)

Koszt – 100 zł netto

11:00-11:45 Liniowa detekcja pożaru i temperatury
11:45-12:05 Modułowe przejścia kablowe i rurowe
12:05-12:30 Heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) w strefie Ex
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:00 Podstawy dyrektywy ATEX oraz omówienie normy PL-EN 60079

 

.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry