Uczczenie pamięci uczestnikowi Powstania Warszawskiego Henrykowi Ziemnickiemu.

Tradycyjnie jak co roku 1 sierpnia, prezesi tarnowskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w tym prezes tarnowskiego Oddziału SEP, a zarazem członkowie Zarządu Rady Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Tarnowie uczcili pamięć i oddali hołd uczestnikowi  Powstania Warszawskiego  Henrykowi Ziemnickiemu. Mgr inż. Henryk Ziemnicki – był  założycielem i pierwszy Prezesem Tarnowskiego Oddziału SEP, uczestnikiem Powstania Warszawskiego pełniącym funkcję dowódcy Kompanii Armii Krajowej ps. „OLBROMSKI” ,  zasłużonym pracownikiem energetyki i niestrudzonym działaczem społecznym. Na jego grobie na Tarnowskim cmentarzy w Krzyżu  złożono wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą i w imieniu każdego Stowarzyszenia zapalono znicz.

Trzeba dodać, że przed wielu laty pomysłodawcą takiej formy uczczenia uczestników i walk Powstania Warszawskiego w Tarnowie był zmarły w 2017r. prezes Zarządu Rady NOT w Tarnowie mgr inż. Jacek Sumera a obecnie tradycje tą podtrzymuje obecna Pani Prezes Zarządu Rady NOT Renata Łabędź.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry