Walne Zgromadzenie Oddziału

W dniu 10 czerwca 2022 r. o godz. 16 00 w Tarnowie ul. Traugutta 5 (Hotel Cristal Park – Dwór Modrzewiowy) odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału.

Na wstępie zabrał głos Prezes Oddziału Tarnowskiego Janusz Onak który przywitał przedstawiciela Zarządu Głównego SEP, zaproszonych gości oraz wszystkich delegatów.
Po przywitaniu odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń dla wyróżniających się członków Oddziału. Odznaczenia wręczał Członek Zarządu Głównego SEP kol. Krzysztof Zięba oraz kol. Janusz Onak.
   Po uroczystości wręczenia odznaczeń rozpoczęło się zgodnie z Porządkiem Walne Zgromadzenie Oddziału.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału /WZO/w dniu 10.06.2022 r.

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wręczenie medali i Odznaczeń
 3. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 6. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Oddziału
 8. Dyskusja
 9. Przedstawienie wniosku przez Komisje Rewizyjną w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału
 11. Uchwalenie składu liczbowego nowego Zarządu
 12. Wybór Prezesa Oddziału
 13. Wybór Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 14. Wybór delegatów na WZD
 15. Zatwierdzenie zmian w regulaminach ZO i KRO
 16. Przerwa
 17. Dyskusja i wolne wnioski
 18. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
 19. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

Wyniki wyborów:

Prezes Oddziału

Janusz Onak

ZARZĄD

Władysław Bochenek

Krzysztof Mikulski

Grażyna Smolińska Wygrzywalska

Jan Sznajder

Roman Kuczek

Agnieszka Lisowska -Lis

Andrzej Wojtanowski

Marek Przebięda

Antoni Maziarka

Bolesław Budzik

Paweł Marek

Grzegorz Bosowski

Władysław Łabuz

Marek Lejko

Andrzej Kieć

KOMISJA REWIZYJNA

Andrzej Liwo

Marcin Szymczyk

Zbigniew Kaput

Ryszard Małek

Mirosław Sępek

SĄD KOLEŻEŃSKI

Adam Dychtoń

Roman Romaniszyn

Marian Strzała

Krzysztof Gajewski

Marek Kostrzyrzewski

DELEGACI NA WZD

Jan Sznajder

Roman Kuczek

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry