Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 11 przy ZST Tarnów

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy ZST Tarnów które odbyło się w dniu 17 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 11 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 11 przy ZST Tarnów ponownie został Kol. Andrzej Kieć.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Robert Hosaja     – Sekretarz Zarządu Koła

Kol. Marek Łoś          – Skarbnik Zarządu Koła

Kol. Marek Płachta    – członek zarządu Koła

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Andrzej Kieć – Prezes Koła – bez głosowania

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry