Wybory w kole Nr 1 SEP przy TAURON S.A. oddział w Tarnowie

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich które odbyło się w dniu 25 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 1 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 1 przy TAURON S.A. oddział w Tarnowie został Kol. Grzegorz Bosowski.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Paweł Bartecki                     – Sekretarz

Kol. Grazyna Dabrowska             – Skarbnik

Kol. Andrzej Liwo                        – członek

Kol. rzysztof Mikulski                   – członek

Kol. Aleksander Gawryał             – członek

Kol. Mirosław Łucyków                – członek

Kol. Jolanta Palczewska-Kozioł     – członek

Kol. Jerzy Zgłobica                      – członek

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Grzegorz Bosowski – bez głosowania

Kol. Sznajder Jan

Kol. Maziarka Antoni

Kol. Onak Janusz

Kol. Gawryał Aleksander

Kol. Liwo Andrzej

Kol. Gieroń Zbigniew

Kol. Pasierb Kazimierz

Kol. Kaput Zbigniew

Kol. Bochenek Władysław

Kol. Marek Paweł

Kol. Mikulski Krzysztof

Kol. Szymczyk Marcin

Kol. Wojtanowski Andrzej

Kol. Wardzała Piotr

Kol. Dąbrowska Grażyna

Kol. Bartecki Paweł

Kol. Łucyków Mirosław

Kol. Cich Wiesław

Kol. Wach Janusz

Kol. Niedojadło Jerzy

Kol. Ceglarz Grzegorz

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry