Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 14

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich które odbyło się w dniu 30 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 14 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 14 został Kol. Marek Lejko.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Robert Świętoń              – Sekretarz Zarządu Koła

Kol. Wojciech Kieś                – Skarbnik Zarządu Koła

Kol. Magdalena Kliś              – Członek Zarządu Koła

Kol. Sławomir Stepaniak       – Członek Zarządu Koła

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Marek Lejko                   – Prezes Koła – bez głosowania

Kol. Magdalena Kliś

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry