Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 8

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich które odbyło się w dniu 29 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 8 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 8 ponownie został Kol. Lesław Gogola.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Jacek Jarmuła                 – Sekretarz

Kol. Jerzy Pikul                      – Skarbnik

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Lesław Gogola – Prezes Koła – bez głosowania

Kol. Jerzy Pikul

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry