Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 2 ATB TAMEL S.A

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich Nr 2 które odbyło się w dniu 17 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP ATB TAMEL S.A. na kadencję w latach 2018–2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 2 przy ATB TAMEL S.A.  Kol. Aleksander Gądek.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Jerzy Bukowski – Sekretarz Zarządu Koła

Kol. Sebastian Sasak – Skarbnik

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Aleksander Gądek – Prezes Koła – bez głosowania

Kol. Bogdan Sasak

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry