Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Grupie Azoty S.A.  które odbyło  się  w dniu  17  stycznia  2018 r. wybrano  nowe  władze Koła  SEP  Nr 3  na kadencję  w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP  Nr 3  przy Grupie Azoty S.A.  ponownie został  Kol. Roman Kuczek.

Do Zarządu zostali wybrani:Kol. Władysław Łabuz          –   Sekretarz Zarządu Koła

Kol. Alfred Perz                     –   Skarbnik Zarządu KołaKol. Roman Romaniszyn     –   Członek Zarządu Koła

Kol. Jacek Ramian                –   Członek Zarządu Koła

Zgromadzenie  wybrało delegatów  na Walny Zjazd  Delegatów  Oddziału  SEP  w Tarnowie

Kol. Roman  Kuczek

  –  Prezes Koła  –   bez głosowania

Kol. Władysław Łabuz

Kol. Roman Romaniszyn

Kol. Jacek Ramian

KolJerzy Wachowicz

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry