Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 4

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich które odbyło się w dniu 19 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 4 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 4 – ponownie został Kol. Zbigniew Papuga.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Piotr Rokita                    – Sekretarz

Kol. Stanisław Łabno             – Skarbnik

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Zbigniew Papuga – Prezes Koła – bez głosowania

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry