Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 9

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich które odbyło się w dniu 24 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 9 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 9 ponownie została Kol. Grażyna Smolińska – Wygrzewalska.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Anna Baran                    – Sekretarz

Kol. Marcin Kowalski            – Skarbnik

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Grażyna Smolińska – Wygrzewalska. – Prezes Koła – bez głosowania

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry