XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna: Techniki Przeciwwybuchowe i Zarządzanie Bezpieczeństwem

Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. i Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. zorganizowało konferencję Naukowo-Techniczną „Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzanie Bezpieczeństwem  – ”

która odbyła w sali Restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach , ul. Kwiatkowskiego 20.

Program spotkania:

 • 2014/34/UE – Nowa Dyrektywa ATEX
 • Kontrole urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym przy wsparciu n owoczesnych technologii – Warsztaty praktyczne
 • Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie procesu projektowania.
 • Detekcja zagrożeń w atmosferach gazowych i pyłowych w przemyśle . Wykrywanie i przeciwdziałanie.
 • Modelowanie skutków uwolnień, pożarów i wybuchów substancji nie bezpiecznych. Wymogi prawne i zastosowania praktyczne.
 • Detekcja ognia, sygnalizacja pożaru i systemy gaszenia.
 • Tunele energetyczne i przegrody ogniowe – Audyty i modernizacje .
 • Wdrożenia systemów bezpieczeństwa – TSCom integrujących ochronę pożarową i wybuchową.
 • Projektowanie i Wdrażanie systemów bezpieczeństwa integrujących ochronę pożarową i wybuchową.
 • Ocena bezpieczeństwa istniejących instalacji: Analiza zagrożeń w oparciu o analizę HAZOP.
 • Terminale – Bezpieczne technologie dla przemysłu i infrastruktury.
 • Sprawdzone rozwiązania w elektrycznym ogrzewaniu procesowym.
 • Nowe standardy dotyczące urządzeń nieelektrycznych w atmosferach h wybuchowych.
 • Systemy pomiarowe i bezpieczeństwa w aplikacjach zbiornikowych.
 • Modułowe systemy uszczelnień kabli. Praktyczne wdrożenia na instalacjach przemysłowych i innych.
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe ASE – krok w kierunku Przemysłu 4.0.
 • Innowacyjne i specjalistyczne aplikacje zasilania gwaraanego.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry