Zebranie Zarządu OT SEP

26.03.2015 r. odbyło się zebranie Zarządu OT SEP, na którym gościł Prezes ZG SEP dr inż. Piotr Szymczak wraz mgr Małgorzatą Gregorczyk – kierownikiem działu organizacyjnego ZG SEP .

 

 

 

Prezes OT SEP mgr inż. Antoni Maziarka przedstawił bilans Oddziału Tarnów za rok 2014 z podziałem na przychody i wydatki oraz pokrótce omówił każdą z pozycji wspierając się osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie. Podziękował wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do jego wykonania, doceniając ich duże zaangażowanie.

Następnie Prezes OT SEP omówił przygotowanie do uroczystości związanych z odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Dzieślewskiemu wmurowanej w fasadę budynku Rynek 10, która ma się odbyć 27.03.2015r.

Kol. Maziarka przedstawił plan pracy Oddziału Tarnów na rok 2015 wraz z preliminarzem przychodów i rozchodów. Zwrócił szczególną uwagę na organizację corocznych imprez tj.: spotkań instalatorów, Tarnowskich Dni Elektryki oraz planowane na rok 2015 wydawanie kolejnych publikacji.

W czasie spotkania zabrał głos Prezes ZG SEP, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie SEP-u:

  • Powrót do korzeni – do współpracy z firmami, wykonawcami, przemysłem. Działalność gospodarcza SEP we współpracy z przemysłem.
  • Współpraca z młodzieżą – potrzeba włączenia młodego pokolenia do współpracy (specjalne bloki włączane do programów nauczania),
  • Współpraca z różnymi organizacjami, krajowymi i zagranicznymi oraz przedstawił wizję wzajemnych korzyści z tych kontaktów.

Zbliża się 100 lecie SEP a tym samym wydanie monografii przy współpracy historyków oraz współpracy kół aby wydanie było zobiektywizowane dla czytelnika.

Podziękował za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej prof. Dzieślewskiemu.

Prezes OT SEP podziękował wszystkim kolegom zaangażowanym w przygotowania do odsłonięcia tablicy a w tym w pracach związanych z konkursem tematycznym, wydaniem wydawnictw. Przypomniał też o czekających obowiązkach dla osób obsługujących tą uroczystość.

W obecnym roku będziemy obchodzili 45-lecie oddziału – przedstawił Prezes -a w związku z tym czekają nas prace przy organizowaniu uroczystości, które zakończą się kameralną imprezą.

W związku z 45-lecie oddziału planuje się wydanie wkładki do Biuletynu za ostatnie 5 lat.

Na koniec zebrania w poczet członków SEP przyjęto 3 członków.

 

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry