Odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Romana Dzieślewskiego

27.03.2015r. na płycie Rynku Tarnowskiego (obok siedziby NOT i SEP) nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Romana Dzieślewskiego.

Organizatorem było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie.

Tablica pamiątkowa prof. Romana Dzieślewskiego

Profesor Roman Dzieślewski
– urodził się 18 stycznia 1863 roku w Tarnowie. Był jednym z trzech synów Hieronima i Gabrieli Morawskich. Studiując we Lwowie zdobył dyplom inżyniera, a w następnych latach był asystentem na Katedrze Geodezji. Następnie po otrzymaniu stypendium studiował i pracował w Akademii Górniczej w Berlinie oraz w Szwajcarskiej firmie Winterhur. Odbył służbę wojskową w austryjackiej marynarce wojennej a następnie został powołany w drodze konkursu na profesora i kierownika Katedry Elektrotechniki Ogólnej we Lwowie.
Na uczelni zorganizował nowoczesne labolatoria , opracował i wdrażał programy nowoczesnej elektrotechniki.
Profesor Dzieślewski był aktywnym samorządowcem – 16 lat członkiem Rady Stołecznej Miasta Lwowa, opracował założenia do budowy elektrycznego tramwaju we Lwowie. Poseł do Sejmu w Warszawie.
W małżeństwie z Maria Jadwigą Ipohorską Lankiewicz miał troje dzieci : Danutę, Grażynę i Zygmunta.
Zmarł nagle 8 lipca 1924roku, pochowany we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim.
K O N K U R S
na przygotowanie i opracowanie w formie broszury, publikacji pod nazwą
„Dorobek naukowy Profesora Romana Dzieślewskiego”
Rektora Politechniki Lwowskiej z pochodzenia tarnowianina
Konkurs jest kierowany do studentów i uczniów szkół technicznych oraz szkół licealnych regionu tarnowskiego.
Podpisane przez autora prace należy przesyłać w formie elektronicznej w formacie edytowalnym WORD na adres: „sep.tarnow@poczta.tarman.pl” do dnia 03.03.2015 r, lub złożyć w formie tekstu z załącznikiem elektronicznym (CD) w sekretariacie SEP 33-100 Tarnów Rynek 10 do dnia 03.03.2015.
Szczeguły konkursu w pliku REGULAMIN

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry