Oddział w latach 1975–1978

Kolejne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału Tarnowskiego SEP odbyło się 20 lutego 1975 r. w sali Domu Kultury FSE Tamel. W jego wyniku ukonstytuowały się władze Oddziału następnej kadencji.

Prezesem Oddziału został po raz trzeci Henryk Ziemnicki. Ponownie wiceprezesami zostali Ludwik Dziedzic, Roman Dzieński, Edward Pieciul i Jerzy Rokita. Na trzecią kadencję zostali wybrani sekretarzem Bolesław Kurowski i skarbnikiem Alina Kłosowicz. Członkami Zarządu wybrano Zbigniewa Bosowskiego, Romana Hałacińskiego, Edwarda Lisa, Eugeniusza Madeja, Mariana Mirka, Lecha Partykę, Antoniego Szczepanika i Tadeusza Wachtla.

Wybrano również zastępców członków Zarządu, którymi zostali Kazimierz Danko, Zbigniew Kłosowicz i Marek Kostrzewski.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zostali po raz czwarty Stefan Chylak i Aleksander Zieliński.

Podczas Walnego Zgromadzenia gościem honorowym był Sekretarz Generalny SEP Kazimierz Gawąd, który pozytywnie ocenił dotychczasową działalność Oddziału. Sekretarz Generalny SEP wręczył przyznane przez ZG wyróżnienia. Srebrne Odznaki Honorowe SEP otrzymali Ludwik Dziedzic, Edward Lis, Eugeniusz Madej i Józef Tabor a srebrną OH NOT Marek Kostyrzewski.

W okresie trzeciej kadencji zwiększyła się liczba kół SEP z 10 do 16. Nowe koła powstały przy Państwowym Przedsiębiorstwie Elektromontaż ( nr 11 ), Telewizyjnym Ośrodku Nadawczym Zawada ( nr 14 ), Stomilu Dębica ( nr 15 ) i przy Zakładach Piwowarskich w Okocimiu ( nr 16 ). Dwa koła – nr 12 i 13 – zostały przejęte przez Oddział wraz ze zmianami administracyjnej mapy Polski, na której pojawiło się utworzone właśnie w 1975 r. województwo tarnowskie. Koła nr 12 i nr 13 istniały wcześniej przy Rejonie Energetycznym ZET w Dębicy i przy Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy. Dębica w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1975 r. znalazła się w granicach województwa tarnowskiego. Liczba członków Oddziału SEP w Tarnowie pod koniec kadencji zwiększyła się do 610 osób. Również w tej kadencji utworzono dwie nowe Komisje – Komisję Postępu Technicznego, której przewodniczył Roman Lubich i Komisję Eksploatacji z przewodniczącym Władysławem Słowikiem.

Członkowie tarnowskiego Oddziału SEP zorganizowali i uczestniczyli w tym okresie w sześciu konferencjach naukowo-technicznych i wysłuchali 48 odczytów. Brali udział w 38 bliższych i dalszych wycieczkach naukowo-krajoznawczych. Oddział Tarnowski SEP nawiązał ścisłe kontakty i współpracę z Wojewódzkim Oddziałem NOT w Tarnowie. Te dwie organizacje rozważały bardzo poważnie zamiar wspólnego przystąpienia do kosztownej adaptacji jednej z zabytkowych kamienic na tarnowskim Rynku przeznaczonej na potrzeby Domu Technika.

Podczas kadencji uruchomiono Fundusz Pomocy Koleżeńskiej w ramach, którego udzielono bezzwrotnych zapomóg na kwotę 43 tysięcy zł (starych złotych).

Oddział SEP w Tarnowie w czasie kadencji 1975-1978 stracił dwóch wybitnych członków. Zmarli Edward Pieciul i Aleksander Zieliński związani z Oddziałem od początku jego działalności a także współtwórcy kół SEP w Tarnowie w okresie poprzedzającym powstanie Oddziału. Ich śmierć spowodowała niepowetowane straty i wywołała żal nie tylko wśród członków Oddziału. Edward Pieciul był jednym z autorów budowy nadajnika Programu II TVP. Pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału SEP. Aleksander Zieliński przez wszystkie kadencje był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Oddziału Tarnowskiego SEP. Ponadto w 1945 r. był jednym z pierwszych członków w Krakowskim Oddziale SEP, człowiekiem niezwykle zasłużonym dla Stowarzyszenia i dla OZET, gdzie pełnił m.in. w latach 1950-1955 funkcję dyrektora technicznego

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry