Seminarium – „Spotkania elektroinstalacyjne”

22.marca 2012 r. w Sali Niebieskiej przy ul. Lwowskiej miało miejsce doroczne seminarium pt. „Spotkania elektroinstalacyjne”.

Wygłoszone zostały cztery referaty:

  • „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach niskiego napięcia” zprezentowany przez Wiesława Cicha, „Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach wysokiego napięcia” wygłoszone przez Antoniego Maziarkę,
  • „Zmiana ustawy Prawo Energetyczne w aspekcie posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem, przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci” – przez Jana Kozioła oraz
  • „Uwarunkowania formalno – prawne funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych oraz uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych” – zagadnienia wybrane i przedstawione przez Marka Lejkę.
  • Zaprezentowały się także dwie firmy tj: ANMAR S.j. COOPER CEAG oraz firma ELTECH, które przedstawiły swoje oferty.

Seminarium było także skierowane do członków Komisji Kwalifikacyjnych poszerzające wiedzy na temat umocowań prawnych i funkcjonowania Komisji.

W seminarium wzięło udział ok. 60 osób.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry