Świąteczno-noworoczne posiedzenie Zarządu TO SEP

21.12.2007 – odbyło się uroczyste, świąteczno-noworoczne posiedzenie Zarządu T O SEP na którym między innymi podsumowano działalność statutową Oddziału w 2007 roku. Sprawozdania złożyli: Prezes Zarządu Władysław Bochenek. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Bolesław Kurowski. Kierownik Ośrodku Szkolenia Zawodowego Anatol Wesołowski. Kierownik Izby Rzeczoznawców Marek Kostrzewski, Zarząd przyjął uchwałę o wykonaniu planu w 2007 r. W dalszej kolejności dyskutowano na temat planu pracy Oddziału w 2008 roku. Zarząd kładzie duży nacisk na aktywizację działania Kół Oddziału SEP, szczególnie w zakresie integrowania członków tych kół poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, spotkań czy wycieczek. Zarząd deklaruje daleko idącą pomoc, także finansową dla wszelkich inicjatyw Kół w tym zakresie. W dalszym ciągu priorytetem pozostaje organizacja konferencji i sympozjów naukowo-technicznych.

Podczas posiedzenia Zarządu przyjęto nowych członków zwyczajnych a także kolejnego, szóstego już członka wspierającego jakim jest Spółka AMPLI. W związku z tym w posiedzeniu Zarządu udział wziął Prezes Ampli Waldemar Madura. Zaproszeni zostali także przedstawiciele pozostałych firm-członków wspierających SEP tj.: Dyrektor Naczelny Janusz Onak oraz Dyrektor Dystrybucji Jan Sznajder reprezentujący ENION S A. Zakład Energetyczny Tarnów, Dyrektor Władysław Łabuz reprezentujący Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.. Prezes Zbigniew Piątek – Spółka EnergoMarket ZET. Prezes Mirosław Sępek Firma ELSBUD, Prezes Maciej Kurnik – Spółka Luximex. Ostatnim punktem programu poszerzonego posiedzenia Zarządu były życzenia świąteczno-noworoczne i kolacja koleżeńska.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry