Tarnowskie Dni Elektryki 2009

W bieżącym roku, nasze środowisko inżynierów i techników, miało okazję spotkać się ponownie, jak to ma miejsce od wielu lat, na cyklicznej imprezie organizowanej przez Oddział Tarnowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich – na Tarnowskich Dniach Elektryki.

Podobnie jak w roku ubiegłym TDE składały się z dwóch paneli. Pierwszy z nich odbył się w dniu 25 maja w gościnnych progach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Przybyłych do auli PWSZ przywitał w imieniu Zarządu Wiceprezes kol. Aleksander Gawryał.

Następnie po oficjalnym rozpoczęciu pałeczkę przejął Kol. Zbigniew Papuga, który prezentował kolejnych prelegentów.

W pierwszym wystąpieniu Daniel Król z Zakładu Informatyki PWSZ w bardzo przystępny i ciekawy sposób przedstawił referat pod tytułem „Budowa i działanie lustrzanki cyfrowej”. Temat ten jak najbardziej aktualny w dobie powszechnego zainteresowania fotografią cyfrową, wzbudził zaciekawienie nie tylko wśród osób, które na co dzień od wielu lat zajmują się fotografowaniem, ale również pośród tych, którzy do tej pory niewiele lub wcale mieli z nią wspólnego Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o sensorach, układach autofokusa. pomiaru ekspozycji, redukcji wibracji, o stosowanych w aparatach fotograficznych procesorach obrazu i o wielu innych szczegółach związanych z budową lustrzanek cyfrowych. Omawiane zagadnienia były pokazywane na ciekawie przygotowanej prezentacji

Następnie Adam Pieprzycki – kolejny prelegent również z PWSZ w Tarnowie – w temacie „Wybrane aspekty planowania sieci WLAN” przedstawił rodzinę tych sieci. Do tej rodziny należą sieci MAN, LAN, PAN – charakteryzujące się różnymi parametrami technicznymi takimi jak częstotliwość pracy, zasięg, pasmo przenoszenia, prędkość transmisji czy zastosowany typ modulacji sygnału.

W przedstawionej uczestnikom TDE prezentacji, zostały poruszone również zagadnienia związane z planowaniem sieci, pomiarami w sieciach, optymalizacją rozmieszczenia punktów dostępowych, a także problemy związane z propagacją fal elektromagnetycznych w paśmie ISM w terenie otwartym i zabudowanym budynkami. Fakt, że technika sieci WLAN ma zastosowanie w łączności, również w technikach komputerowych, że umożliwia bezprzewodowe łączenie różnych urządzeń w tym mobilnych komputerów i telefonów uzmysłowił słuchaczom jej duże znaczenie w naszym codziennym życiu, gdzie istnienie sieci jest mało zauważalne przez jej użytkowników.

Z przedstawionym referatem bardzo dobrze korespondował kolejny, bardzo ciekawy temat „Telewizja cyfrowa” zaprezentowany przez Tadeusza Szydłowskiego z firmy DIPOL z Krakowa. Uczestnicy spotkania zapoznali się z różnymi sposobami jej nadawania w postaci telewizji rozsiewczej w standardach DVB ( telewizja satelitarna, kablowa i naziemna ), jak również w postaci telewizji strumieniowej ITVP zarówno stacjonarnej jak mi mobilnej, bazującej na wykorzystaniu Internetu jako medium transportu programu telewizyjnego do odbiorcy.

W związku z przyjętymi założeniami przejścia telewizji na sygnał cyfrowy o wysokiej rozdzielczości, następuje obecnie, również w’ Polsce, szybki rozwój techniki mediów’, które w’ najbliższym czasie jak się planuje, będą dostarczały odbiorcom różnego rodzaju kompleksowych usług medialnych opartych o techniki muliplexowe. Dla telewizji rozsiewczej naziemnej został przyjęty, na co szczególnie należy uczulić kupujących obecnie cyfrowe odbiorniki telewizyjne, standard DVB-T z kompresją sygnału MPEG-4 ( H.264 ). Zmiana dotychczas istniejących standardów nadawania sygnałów telewizyjnych spowodowana jest przez konieczność poszerzenia pasma i zwielokrotnienia liczby kanałów transmisji dla coraz to nowszych nadawców i coraz to nowych rodzajów świadczonych usług medialnych.

Pierwszy dzień TDE 2009 zakończyła reminiscencja na temat energetyki jądrowej kol. Aleksandra Gawryała. będąca pokłosiem tegorocznej wycieczki do Szwajcarii podczas, której jej uczestnicy mogli zw iedzić elektrownię atomową w Gosgen. Pokazana prezentacja przedstawiła budowę i działanie reaktora atomowego. Temat o tyle ciekawy, że dotykający jednocześnie świata polityki i gospodarki. Decyzja o budowie elektrowni jądrowej jest zawsze decyzją polityczną, podejmowaną przez rząd danego państwa, co i miało miejsce i w tym przypadku. Temat ten jest jednocześnie kontrow ersyjny ze względów nie tylko bezpieczeństwa, ale również kosztów’ budowy reaktora, kwestii uzależnienia od dostaw paliwa, utylizacji paliwa i samej już wyeksploatow anej elektrowni, jak i światowych trendów’ odchodzenia od energetyki jądrowej na rzecz odnaw ialnych źródeł energii, czego przykładem są np. sąsiednie Niemcy.

W kontekście planowanej przez polski rząd budowy jednej lub nawet dw óch siłowni atomowych referat przybliżył słuchaczom techniczne zagadnienia związane z funkcjonowaniem tego typu elektrowni.

Dwa dni później tj. 27 maja został przeprowadzony drugi panel TDE na tzw. „Sali Błękitnej” w ZE Oddział Tarnów. Przybyłych powitał w imieniu Zarządu Wiceprezes kol. Aleksander Gawryał, a dzień ten przygotował i poprowadził Prezes Koła Nr I SEP kol. Adam Dychtoń.

Pierwszy zaproszony gość. Prof. Andrzej Pochanke z Politechniki Warszawskiej przedstaw ił wykład „Silniki elektryczne wykorzystywane w motoryzacji do napędów hybrydowych ( historia, stan aktualny, trendy rozwoju)”. Profesor przypomniał początki napędu elektrycznego w samochodzie sięgające XIX wieku. Dla uzmysłowienia znaczenia napędu elektrycznego w motoryzacji należy przytoczyć, że w’ 1900 roku w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie więcej wyprodukowano pojazdów z napędem elektrycznym niż z napędem spalinowym, który dopiero później zdominował rynek. Myśl wykorzystania do napędu samochodów silników elektrycznych powróciła ponownie z początkiem lat 60-tych XX wieku. Od tej pory powstało wiele modeli samochodów z napędem hybrydowym – obecnie jest produkowane około trzydziestu modeli.

Kiedyś głównym napędem elektrycznym, były komutatorowe silniki prądu stałego. Obecnie do napędu stosowane są bezstykowe silniki prądu stałego nowej generacji, pracujące w oparciu o komutację elektroniczną i zastosowane magnesy trwałe powstałe przy użyciu nowych technologii, charakteryzujące się bardzo silnym polem magnetycznym.

W kolejnym wystąpieniu Piotr Zięba w referacie „Lokalny system sterowania i nadzoru” i Andrzej Pianka w referacie „Zabezpieczenia średnich napięć” z firmy C&C z Katowic mówili o zabezpieczeniach stacji transformatorowych zarówno wysokich jak i średnich napięć. Przedstawili kompletne systemy zabezpieczeń, rejestracji i regulacji SSiN i zabezpieczenia UTXv pól SN. Urządzenia te działające w oparciu o technikę cyfrową charakteryzują się wielofunkcyjnymi i wielostanowymi kanałami zarówno przekaźnikowymi jak i komunikacyjnymi. Urządzenia te pracują w oparciu o protokoły internetowe i specjalistyczne protokoły stosowane w automatyce zabezpieczeniowej. Wykorzystują również kamery, które pozwalają zdalnie w sposób naoczny dozorow ać zabezpieczane obiekty. Urządzenia dzięki uniwersalnym interfejsom są zdolne współpracować z różnymi systemami nadrzędnymi takimi jak np. WindEx, czy SYNDIS poprzez sieci światłowodowe, zaś wielofunkcyjne zabezpieczenia w pełni ochraniają energetyczne obiekty.

Ostatnią perełką TDE roku 2009, było wystąpienie Janusza Byrczka i Piotra Magnera z firmy TAVRIDA „Wyłączniki próżniowe średniego napięcia z napędem elektromagnesowym”. Początki firmy TAVRIDA związane są z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, na którego potrzeby w latach sześćdziesiątych opracowano dla łodzi podwodnych niezawodne i ciche wyłączniki próżniowe SN.

Po rozpadzie rosyjskiego imperium powstała z udziałem osób biorących udział w tym projekcie firma, która przejęła i dalej doskonaliła opracowaną technologię już pod szyldem firmy TAVRIDA. Uczestnikom spotkania zaprezentowano materiały multimedialne, które w bardzo przystępny sposób pokazały zasadę działania bezobsługowych wyłączników’ próżniowych. Prezentowane wyłączniki VCB/TEL mają doskonałe parametry, przy czym ze względu na prostotę konstrukcji są niezawodne w działaniu. Ich sercem są wykonane ze specjalnego stopu i w specjalny sposób styki. Są one umieszczone w’ opracowanej przez producenta na potrzeby wyłącznika komorze próżniowej. Dzięki nim następuje rozbicie łuku elektrycznego na drobne elementy co umożliwia szybkie zgaszenie łuku. Unikalny szybki napęd elektromagnetyczny z zasobnikiem mechanicznym zapewnia niezawodną eksploatację urządzenia. W oparciu o wyłącznik próżniowy zaprezentowano urządzenie tzw. reklozera – samoczynnego napowietrznego wyłącznika próżniowego KRT/TEL. To, że firma oferuje ciekawy i dobry produkt może świadczyć fakt, że wprowadziła na rynek jak to podaje ponad 200 tyś. wyłączników.

Organizatorzy, do czego się już zaczynamy przyzwyczajać, przygotowali vv sposób profesjonalny tegoroczne Tarnowskie Dni Elektryki. W podsumowaniu trzeba powiedzieć, że jak zwykle TDE były ciekawe, chociaż publiczność mogła bardziej dopisać — chociaż jak na tarnowskie warunki nie było pod tym względem tak wcale źle.

Plakat

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry