Udział OT SEP w spotkaniu Centralnej Komisji Historycznej

Spotkanie na sali plenarnej w budynku FSN NOT we Wrocławiu

 

W dniu 6 października 2023 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie Centralnej Komisji Historycznej (CKH SEP) z przedstawicielami oddziałów SEP, w którym z ramienia  Oddziału tarnowskiego uczestniczył Kol. Jan Sznajder. Miejscem spotkania była Sala NOT budynku FSN we Wrocławiu, a jego celem rozwijanie działalności historycznej SEP w Oddziałach.

Spotkanie otworzył i prowadził kol. Piotr Szymczak – przewodniczący CKH SEP.

Spotkanie miało dwa wiodące tematy dotyczące wypracowania ram działalności, w której CKH SEP mogłaby wspomagać funkcjonowanie  sekcji oraz komisji lub aktywność osób zajmujących się tematyką  historyczną w oddziałach:

–           pozyskiwanie materiałów oraz opracowanie i publikacja materiałów historycznych dotyczących działalności oddziałów w różnych dostępnych formach,

–           konieczność zapewnienia archiwizacji z wykorzystaniem technik cyfrowych materiałów i opracowań technicznych oraz historycznych z działalności oddziałów.

 

Głos w dyskusji zabiera Kol. Zbigniew Lubczyński Oddział Wrocławski

Przeprowadzone były również ciekawe warsztaty dla uczestników spotkania z wykorzystaniem  komunikacji jedno- i dwukierunkowej dla zrozumienia mechanizmów, które decydują o jakości i jasności przekazu słownego. Wskazywano rolę mentora oraz otwarcia się na odbiorców, zaangażowania słuchaczy i tworzenie atmosfery dla budowania wspólnej platformy otwierającej pole otwartej dyskusji.

Doświadczenia w działalności historycznej Oddziału we Wrocławiu przedstawili w formie prezentacji jego członkowie. Dotyczyła ona:

  • przedsięwzięć i doświadczeń Oddziału, w tym osiągnięć Komisji Historycznej Oddziału Wrocławskiego SEP (prezentacja nt. cyfryzacji – kol. Wojciech Michalski,
  • utrwalenie dokonań zasłużonych działaczy – prof. Krzysztof Pieńkowski).

W ramach spotkania odbyła się debata prowadzona przez Kol. Piotra Szymczaka nt. tradycji i świadomości historycznej w SEP oraz potrzeby jej pielęgnowania w oddziałach.

Wnioski płynące ze spotkania to:

–           konieczność aktywizacji młodego pokolenia w działalności historycznej w oddziałach, w zależności od potrzeb tworzenie struktur, organizowanie grup lub powoływanie osób do prowadzenia tej działalności;

–           potrzebne jest wykorzystanie dotychczasowego dorobku i doświadczeń realizacyjnych i włączenie w systemową działalność wspomaganą rozwiązaniami informatycznymi;

–           postuluje się rozszerzenie działalności KSH SEP z Oddziałami w dziedzinie zachowania w pamięci faktów, zdarzeń i osób istotnych dla rozwoju SEP i promocji tych działań w wymiarze lokalnym we współdziałania z uczelniami i  samorządami lokalnymi.

Goszczący uczestników Oddział we Wrocławiu zaprezentował nowocześnie wyposażoną siedzibę w budynku FSN NOT we Wrocławiu z izbą pamięci, kronikami  oraz pamiątkami z okresu swojej działalności. Osobiście zwróciłem uwagę na udostępniony pierwszy numer biuletynu Wrocławskiego Oddziału SEP pisany na maszynie i wydany w roku 1947, opisujący warunki i rolę kształcenia  inżyniera elektryka w przygotowaniu naukowym i zawodowym do podejmowania wyzwań technicznych i rozwiązywania stawianych przed nim problemów – przewodnik niezmiennie aktualny dla dzisiejszego inżyniera elektryka. Jest tam również bardzo ciekawy artykuł na temat sposobu ustalania i kształtowania taryf i cen dla dostarczania energii elektrycznej.

Jan Sznajder – tekst i zdjęcia

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry