XXIX Konferencja Naukowo – Techniczno-Szkoleniowa w Oddziale Kieleckim SEP

5-6.10.2023 r Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Kielecki zorganizował doroczną XXIX Konferencję Naukowo – Techniczno -Szkoleniową w hotelu ***„ECHO” w Cedzynie k. Kielc przy merytorycznej współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna oraz Świętokrzyską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Głównymi tematami konferencji były Dystrybucja energii elektrycznej po przyłączeniu instalacji OZE, Jakość energii elektrycznej w kontekście magazynów energii, Współpraca operatora sieci z instalacją OZE. Referaty wygłosili wykładowcy z zakresu odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii Politechniki Świętokrzyskiej oraz specjaliści PGE Dystrybucję S.A. Natomiast prezentację swoich ofert przedstawili przedstawiciele firm, które zaprezentowały najnowsze rozwiązania i trendy techniczne z zakresu urządzeń wspomagający i zabezpieczających OZE. W konferencji z Oddziału Tarnowskiego uczestniczyli kol. Antoni Maziarka i kol. Roman Kuczek.

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Jacek Nowicki Sekretarz generalny SEP, Kazimierz Ginał Prezes Oddziału SEP w Kielcach, Roman Kuczek i Antoni Maziarka.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry