Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 7

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich które odbyło się w dniu 26 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 7 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 7  przy Kontrol Procs ponownie został Kol. Marek Przebęda.

Do Zarządu zostali wybrani:

Kol. Rafał Obal                      – Sekretarz

Kol. Stanisław Baran             – Skarbnik

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie

Kol. Marek Przebęda – bez głosowania

Kol. Stanisław Baran

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry