Wybory władz Tarnowskiego Oddziału SEP na nową kadencję 2018–2022 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Tarnowskiego SEP /WZDO/ odbyło się w dniu 21.03.2018 r w Sali H. Ziemnickiego w siedzibie NOT. W obradach wzięło udział 45 delegatów, na 46 wybranych we wszystkich Kołach T/O SEP, którzy zebrali się aby wybrać nowe władze Oddziału. Na początku posiedzenia przedstawiciel Zarządu Głównego wraz z Prezesem Oddziału wręczył Medale i Honorowe Odznaki SEP członkom zasłużonym w pracy na rzecz T/O SEP.

Medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego zostali wyróżnieni:

 • Adam Dychtoń
 • Jan Sznajder.

Szafirową Honorową Odznakę SEP otrzymali Koledzy:

 • Antoni Maziarka
 • Andrzej Wojtanowski

Natomiast Srebrną Honorową Odznaką SEP zostali uhonorowani Koledzy:

 • Franciszek Bernat
 • Lesław Gogola
 • Ryszard Jaszczur
 • Jacek Ramian
 • Marcin Szymczyk

Po wręczeniu nagród ustępujący Prezes zaproponował na przewodniczącego obrad kol. Krzysztofa Mikulskiego, co zostało jednogłośnie przegłosowane. Sekretarzem obrad została wybrana kol. Grażyna Smolińską-Wygrzywalską. Obserwatorem z ramienia Zarządu Głównego była kol. Józefa Okładło – członek Zarządu Głównego SEP. W WZDO wzięli także udział honorowi seniorzy SEP Antoni Kawik i Marian Strzała.

Następnie zebrani przyjęli Regulamin WZDO.

Bardzo ważnym punktem obrad było przedstawienie przez ustępującego Prezesa Oddziału sprawozdania z pracy statutowej, działalności gospodarczej i zrealizowania uchwał z poprzedniego WZDO z 2014 r. Kolejno przedstawione zostały sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przewodniczący tej ostatniej kol. Stanisław Kozioł przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi T/O SEP. Wniosek uzyskał pełną aprobatę zebranych, którzy przegłosowali go jednogłośnie.

W części zasadniczej obrad dokonano wyborów władz Tarnowskiego Oddziału SEP. I tak Prezesem T/O SEP został wybrany jednogłośnie kol. Janusz Onak natomiast w skład 15-osobowego Zarządu weszli kol. kol:

 1. Władysław Bochenek
 2. Grzegorz Bosowski
 3. Bolesław Budzik
 4. Roman Kuczek
 5. Agnieszka Lisowska-Lis
 6. Andrzej Liwo
 7. Władysław Łabuz
 8. Antoni Maziarka
 9. Krzysztof Mikulski
 10. Zbigniew Papuga
 11. Marek Paweł
 12. Marek Przebięda
 13. Grażyna Smolińska-Wygrzywalska
 14. Jan Sznajder
 15. Andrzej Wojtanowski

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału zostali wybrani

 1. Stanisław Kozioł – Przewodniczący
 2. Antoni Kieć
 3. Zbigniew Kaput
 4. Marcin Szymczyk

Natomiast Sąd Koleżeński będzie pracował w składzie.

 1. Adam Dychtoń – Przewodniczący
 2. Roman Romaniszyn
 3. Marian Strzała
 4. Krzysztof Gajewski

XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP odbędzie się w dniach 21-24. czerwca w Poznaniu w którym wezmą udział kol. kol:

 1. Janusz Onak  jako urzędujący Prezes T/O SEP  oraz
 2. Władysław Łabuz
 3. Antoni Maziarka
 4. Andrzej Liwo

Po dyskusji przyjęto uchwały WZDO do realizacji przez nowowybrany Zarząd T/O SEP:

 1. Głównym celem SEP jest propagowanie nowoczesnych rozwiązań w szeroko pojętej elektryce. W związku z tym, że jeszcze nie we wszystkich Kołach prowadzi się odpowiednie działania mające na celu spełnienie powyższego celu Zarządy Kół zintensyfikują działania mające na celu zwiększenia ilości spotkań naukowo-technicznych w Kołach. Zarząd Oddziału wyłoni ze swego składu pełnomocnika odpowiedzialnego za wsparcie Zarządów Kół pod względem organizacyjnym.
 2. W związku ze zwiększoną liczba osób które chcą uczestniczyć w wycieczkach  organizowanych przez Oddział, Zarząd winien opracować  i wprowadzić do stosowania zasady dofinansowania tych wycieczek ze środków SEP  .
 3. Nowy Zarząd poczyni staranie celem powiększenia liczby członków wspierających.
 4. Wszystkie funkcjonujące Koła SEP winny włączyć się w pracę Oddziału poprzez współorganizację imprez o charakterze sympozjalnym i integracyjnym.
 5. Budować autorytet Stowarzyszenia poprzez uczestnictwo członków w różnych gremiach doradczych, poprzez działalność seminaryjną, wydawniczą, publicystyczną itp.
 6. W celu podniesienia kwalifikacji członków Komisji Kwalifikacyjnych Zarząd zorganizuje jeden raz w roku szkolenie dla wszystkich członków Komisji w zakresie prawidłowości funkcjonowania Komisji oraz w wybranych zagadnieniach technicznych.

Na tym obrady WZDO zostały zakończone

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry