Pamiętamy…

Początek sierpnia to czas, kiedy Polacy wspominają Powstanie Warszawskie – traumatyczne wydarzenie z okresu II Wojny Światowej. W Oddziale Tarnowskim SEP ten niepodległościowy zryw jakim było Powstanie, kojarzony jest niezmiennie… (Czytaj więcej…)

Biuletyn 67 maj 2023 roku

Pobierz

Spis treści

 1. Z życia Oddziału – Antoni Maziarka
 2. Z działalności Kola nr l - Kalendarium - Grzegorz Bosowski
 3. Spotkanie integracyjne w Kole nr l - Grzegorz Bosowski
 4. 50-lecie Kola nr 9 SEP - Grażyna Smolińska-Wygrzywalska
 5. Noworoczne spotkanie w Kole nr 3 przy Grupie Azoty SA w Tarnowie - Ryszard Małek
 6. Nauczycielka ZSME laureatką - materiał własny ZSME
 7. Notatka nt. laureatki nagrody Nauczyciel Roku - materiał własny Redakcji Biuletynu
 8. Tarnowskie Dni Elektryki 2023 - Plakat
 9. FESTIWAL NAUKI E(X)PLORY 2022 -  Edyta Kowalska
 10. "Spotkania Elektroinstalatorskie"  - Plakat
 11. Rodzina rozdzielnic Xiria dla sieci dystrybucyjnych - Materiał własny EATON
 12. Transformatory dystrybucyjne firmy EATON - Materiał własny EATON
 13. Regulatory napięcia typu VR-32 dla sieci średnich napięć - ELTEL networks
 14. Zaciski kablowe typu V – budowa i zastosowanie –  EFEN sp. z o.o.
 15. Grunt to tanie ciepło cd. Analiza pracy GWC  - Witold Piecha
 16. Bezpieczeństwo współspalania biomasy - Roman  Stadnicki
 17. Magazyny energii w sieci OSD - Mateusz Boruch
 18. Magazyny energii elektrycznej - Plakat
 19. BAL NA 40 PAR - Grażyna  Smolińska-Wygrzywalska
 20. Najczystsze rodzaje energii naszej Planety - Meksyk 2022r. - Jan Sznajder
 21. Teotihuacan - miejsce, w którym ludzie stają się bogami - Waldemar Krzywonos
 22. Imperium Azteków z wizytą w elektrowni geotermalnej "LOS HUMEROS" - Jerzy Szczerba
 23. Wybory - NOT
 24. Nowy wystrój sali konferencyjnej -  Polichromia
 25. Uroczysta Gala 150. rocznicy urodzin .,polskiego Edisona" - Jana Szczepanika
 26. rocznica urodzin Jana Szczepanika - Plakat

Monografia 50 lecia Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Przedmowa                                                                             - strona 7
 2. Powstanie Energetyki Tarnowskiej                                         - strona 9
 3. Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich                      - strona 18
 4. Zanim powstał Oddział Tarnowski SEP                                - strona 37
 5. Powstanie Tarnowskiego Oddziału SEP                              - strona 50
 6. Siedziba Oddziału                                                                - strona 57
 7. Działalność Statutowa                                                          - strona 62
 8. Działalność gospodarcza                                                   - strona 144
 9. Działalność w strukturach centralnych SEP                      - strona 165
 10. Koła działające w Oddziale Tarnowskim                            - strona 176
 11. Koła, które zaprzestały działalności                                   - strona 240
 12. Inna działalność Tarnowskiego Oddziału                           - strona 255
 13. Nadanie Patrona dla Oddziału Tarnowskiego SEP            - strona 266
 14. Członkowie wspierający                                                     - strona 276
 15. Władze Tarnowskiego Oddziału SEP w latach 1970-2020 - strona 295
 16. Noty biograficzne działaczy Oddziału SEP                        - strona 303
 17. Lista Odznaczonych i Wyróżnionych                                 - strona 328
 18. Lista Członków                                                                   - strona 344
 19. Bibliografia                                                                         - strona 351
 20. Indeks nazwisk                                                                  - strona 353
 21. Wykaz ważniejszych skrótów                                            - strona 364

III rozszerzone zebranie CKH SEP

W dniu 27 czerwca 2023 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się  spotkanie Centralnej Komisji Historycznej z przedstawicielami Oddziałów SEP. Miejscem spotkania była Sala Rady Wydziału Elektrycznego w gmachu Starej Kotłowni.… (Czytaj więcej…)

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry