Lata 1970–1972

Władze Oddziału:

  • Prezes Oddziału – Henryk Ziemnicki
  • Wiceprezes – Roman Dzieński, Lech Partyka, Jerzy Rokita
  • Sekretarz – Bolesław Kurowski
  • Skarbnik – Alina Kłosowicz

Komisja Rewizyjna:

  •  Stefan Chylak – Przewodniczący

Sąd Koleżeński:

 Aleksander Zieliński – Przewodniczący

Obsługa administracyjna Zarządu Oddziału została powierzona Oddziałowi Rejonowemu NOT w Tarnowie na podstawie zawartej umowy.

Po dokonaniu rejestracji Oddziału Tarnowskiego SEP w Wydziale Spraw Wewnętrznych przy Miejskiej Radzie Narodowej otwarty został rachunek czekowy w PKO, zaś sprawy finansowe prowadziła księgowa zatrudniona na ¼ etatu.

Utworzono 5 sekcji, których przewodniczącymi zostali:

  • Marian Mirek – Energetycznej
  • Tadeusz Wachtl – Energetyki Przemysłowej,
  • Bolesław Kurowski – Instalacji i Urządzeń Elektrycznych,
  • Edward Pieciul – Elektroniki
  • Ludwik Dziedzic – Telekomunikacji

Pierwsza kadencja Oddziału SEP w Tarnowie w latach 1970-1972 zaznaczyła się przede wszystkim zwiększeniem liczby członków z 243 do 411 osób. Powstały dwa nowe Koła – nr 7 przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Brzesku oraz nr 8 przy Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI – ZET Tarnów).

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry