Lata 2006–2010

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Władysław Bochenek
 • Wiceprezes – Aleksander Gawryał, Władysław Łabuz  
 • sekretarz – Antoni Maziarka
 • skarbnik – Grazyna Dąbrowska

Członkowie Zarządu:

 • Stanisław Baran
 • Grzegorz Bosowski
 • Marek Kostyrzewski
 • Marek Kostyrzewski
 • Krzysztof Mikulski
 • Janusz Onak
 • Marek Przybięda
 • Zbigniew Papuga
 • Roman Stadnicki
 • Jan Sznajder
 • Roman Szynkowiak
 • Andrzej Wojtanowski

Komisja Rewizyjna:

 • Kurowski Bolesław – przewodniczący
 • Paweł Bartecki
 • Zygmunt Stańczyk

Sąd Koleżeński:

 • Anatol Wesołowski – przewodniczący
 • Andrzej Jaglarz
 • Tadeusz Wachtl

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa:

 • Stanisław Baran – przewodniczący
 • Stanisław Kozioł – wiceprzewodniczący
 • Adam Dychtoń

Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawców

 • Marek Kostyrzewski

Rada Nadzorcza nad Komisjami Egzaminacyjnymi

 • Jan Kozioł
 • Paweł Bartecki
 • Tadeusz Wachtl
 • Władysław Drozd

Kierowanie Ośrodkiem Szkolenia

 • Anatola Wesołowskiego

Przewodniczący Sekcji Energetyki Zawodowej

 • Adam Dychtoń

Przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

 • Bolesław Kurowski

Przewodniczący Sekcji Automatyki Przemysłowej

 • Marek Przybieda

Uchwała nr 3/98 z posiedzenia Zarządu T/O SEP w dniu 15.04.1998 r.

Zarząd T/O SEP w głosowaniu jawnym wybrał ze swego składu:

 • kol. Alinę Kłosowicz na Członka Zarządu d/s Ośrodka Szkolenia,
 • kol. Marka Kostyrzewskiego na Członka Zarządu d/s Ośrodka Rzeczoznawstwa,
 • kol. Jana Kozioła na Członka Zarządu d/s Biuletynu T/O SER
 • kol. Mariana Strzałę na Członka Zarządu d/s młodzieży,
 • kol. Janusza Onaka na Członka Zarządu d/s członków wspierających,
 • kol. Antoniego Kawika na Członka Zarządu d/s kontaktów z kołami SEP
 • kol. Romana Szymkowiaka na Członka Zarządu d/s Tarnowskich Dni Elektryki,
 • kol. Stanisława Kozioła na Członka Zarządu d/s imprez naukowo-technicznych,
 • kol. Ryszarda Nowaka na Członka Zarządu d/s wycieczek techniczno- krajoznawczych,
 • kol. Kazimierza Kargula na Członka Zarządu d/s Klubu Seniora,
 • kol. Juliana Półkoszka na Członka Zarządu d/s imprez kulturalno- rozrywkowych,
 • kol. Tadeusza Wahtla na Członka Zarządu d/s Kroniki T/O SEP,
 • kol. Jana Sznąjdra na Członka Zarządu d/s rekomendacji i oceny jakości.

Za zarząd; Prezes TIO SEP inż. Antoni Maziarka

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry