Lata 2002–2006

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Antoni Maziarka
 • Wiceprezes – Wacław Lis
 • sekretarz – Jan Koziara
 • skarbnik – Grażyna Dąbrowska

Członkowie Zarządu:

 • Stanisława Barana
 • Krzysztofa Gieronia
 • Marka Kostyrzewskiego
 • Jana Kozioła
 • Stanisława Kozioła
 • Władysława Łabuza
 • Janusza Onaka
 • Juliana Półkoszka
 • Mariana Strzałę
 • Jana Sznajdera
 • Romana Szymkowiaka
 • Andrzej Wojtanowskiego

Prezydium Zarządu:

 • Stanisław Baran
 • Grażyna Dąbrowska
 • Marek Kostrzewski
 • Jan Koziara
 • Wacław Lis
 • Antoni Maziarka
 • Janusz Onak

Komisja Rewizyjna:

 • Bolesław Kurowski
 • Jerzy Niedojadało
 • Józef Stec

Sąd Koleżeński:

 • Tadeusz Wachtl
 • Teresa Lisak
 • Anatol Wesołowski

Na Delegatów WZD-ZG zostali wybrani Jan Koziara, Jan Sznajder i z urzędu prezes OT SEP Antoni Maziarka.

Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawców ponownie został Marek Kostrzewski, zaś Ośrodka Szkolenia Anatol Wesołowski.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry