Lata 1987–1990

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Tadeusz Wachtl
 • Wiceprezes – Bolesław Kurowski, Roman Dzieński, Jerzy Rokita
 • sekretarz – Alina Kłosowicz
 • skarbnik – Alina Kłosowicz.

Członkowie Zarządu:

 • Roman Hałaciński
 • Antoni Kawik
 • Zbigniew Kłosowicz
 • Marek Kostyrzewski
 • Teresa Lisak
 • Dariusz Maciejewski
 • Marian Mirek
 • Antoni Szczepanik

Komisja Rewizyjna:

 • Stanisław Horodecki
 • Stanisław Kaczówka
 • Adam Kocoń
 • Roman Lubich
 • Adam Pilch

Sąd Koleżeński:

 • Lubomira Kiliana
 • Wacława Lisa
 • Eugeniusza Madeja

W Oddziale nadal działały sekcje:

 • Energetyczna
 • Energetyki Przemysłowej
 • Telekomunikacji
 • Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
 • Energetyzacji Wsi

Komisje – Pomocy Koleżeńskiej, Nagród i Odznaczeń,  Wynalazczości i Racjonalizacji.

W 1988 roku w ramach działającej w Warszawie przy Zarządzie Głównym SEP Izby Rzeczoznawców, powstał Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale SEP w Tarnowie. Kierownikiem Ośrodka został Leopold Bacik zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Bolesław Kurowski.

W czasie trwania szóstej kadencji w tarnowskim Oddziale działało 15 kół a wspierało go siedmiu członków zbiorowych.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry