Lata 2018–2022

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Onak Janusz,
 • I Wiceprezes –Antoni Maziarka,
 • II Wiceprezes – Władysław Bochenek,
 • III Wiceprezes – Krzysztof Mikulski,
 • sekretarz – Grażyna Smolińska-Wygrzywalska,
 • skarbnik – Jan Sznajder,

Członek Prezydium Zarządu:                          

 • Roman Kuczek

Prezydium Zarządu:

 • Onak Janusz – Prezes Oddziału
 • Antoni Maziarka – l-wszy Wiceprezes
 • Władysław Bochenek – ll-gi Wiceprezes
 • Krzysztof Mikulski – III-ci Wiceprezes
 • Jan Sznajder – Skarbnik
 • Grażyna Smolińska-Wygrzywalska – Sekretarz
 • Roman Kuczek – Członek Prezydium

Członek Zarządu:

 • Agnieszka Lisowska-Lis
 • Andrzej Liwo
 • Andrzej Wojtanowski
 • Bolesław Budzik
 • Grzegorz Bosowski
 • Marek Przebięda
 • Pawel Marek
 • Władysław Łabuz
 • Zbigniew Papuga

Komisja rewizyjna:

 • Stanisław Kozioł;
 • Andrzej Kieć;
 • Zbigniew Kaput;
 • Marcin Szymczyk

Sąd koleżeński:

 • Adam Dychtoń;
 • Roman Romaniszyn;
 • Marian Strzała;
 • Krzysztof Gajewski

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry