Lata 1994–1998

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Jerzy Rokita
 • Wiceprezes – Bolesław Kurowski, Roman Dzieński, Janusz Onak
 • sekretarz – Alina Kłosowicz
 • skarbnik – Alina Kłosowicz

Członkowie Zarządu:

 • Kazimierza Kargula
 • Antoniego Kawika
 • Antoniego Maziarkę
 • Mariana Mirka
 • Edwarda Lisa
 • Juliana Półkoszka
 • Józefa Steca
 • Jerzego Świątka
 • Tadeusza Wachtla
 • Anatola Wesołowskiego

Komisja Rewizyjna:

 • Zdzisław Liwo
 • Roman Szynkowia
 • Stanisław Horodecki
 • Marian Strzała

Sąd Koleżeński:

 • Zbigniew Kłosowicz
 • Jan Jaskier
 • Zygmunt Stańczyk

Przewodniczący Komisji:

 • Szkoleniowej została Teresa Lisak
 • Socjalno-Bytowej Anatol Wesołowski
 • Kulturalno-Wycieczkowej Antoni Kawik
 • Nagród i Odznaczeń Antoni Maziarka

Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawstwa powierzono Leopoldowi Bacikowi dotychczasowemu kierownikowi.

Powołano również Radę Nadzorczą Ośrodka Rzeczoznawstwa, której przewodniczącym został Bolesław Kurowski, jego zastępcą Stanisław Kozioł, sekretarzem Rady została Alina Kłosowicz.

Członkami Rady zostali również Roman Dzieński i Henryka Fleszar.

Po trzech miesiącach sprawowania funkcji prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP nieoczekiwanie zmarł Jerzy Rokita. Jego pogrzeb odbył się w Krakowie na Cmentarzu Batowickim. Jerzy Rokita był człowiekiem o ogromnej wiedzy technicznej, cechowało go poczucie odpowiedzialności, uczciwości, obiektywizmu i sumienności. Działał bardzo aktywnie w Oddziale Tarnowskim SEP od początku jego powstania, był również  członkiem Rady Wojewódzkiej NOT w Tarnowie. Dla polskiej energetyki był zasłużonym i uznanym autorytetem – pełnił przez wiele lat funkcję dyrektora technicznego w Zakładzie Energetyczny w Tarnowie będąc cały czas bezpartyjnym fachowcem.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów dokonało w październiku 1994 r. wyboru nowego prezesa, którym został Marian Mirek. Pełnił on w Zakładzie Energetycznym funkcję Głównego Inżyniera ds. Eksploatacji. Niestety, jako prezes Oddziału działał krótko, gdyż zmarł w grudniu 1995 roku, co było kolejną niepowetowaną stratą.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się w kwietniu 1996 r. wybrało kolejnego prezesa, którym został Antoni Maziarka.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry