Lata 2010–2014

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Antoni Maziarka
 • Wiceprezes – Władysław Bochenek, Władysław Łabuz
 • sekretarz – Grażyna Sinolińska-Wygrzywalska
 • skarbnik – Stanisław Kozioł

Członek Prezydium Zarzadu:

 • Aleksander Gawryał                            
 • Jan Sznajder                                      

Członkowie Zarządu:

 • Stanisław Baran
 • Grzegorz Bosowski
 • Stanisław Jasnosz
 • Andrzej Liwo
 • Janusz Onak
 • Zbigniew Papuga
 • Jerzy Pikul
 • Marian Strzała
 • Waldemar Tadel

Komisję Rewizyjna:

 • Bolesław Kurowski – Przewodniczący OKR
 • Marek Kostrzewski – z-ca przewodniczącego
 • Krzysztof Mikulski – sekretarz członek
 • Zygmunt Stańczyk

Sąd Koleżeński:

 • Anatol Wesołowski – Przewodniczący OSK
 • Roman Stadnicki – z-ca przewodniczącego
 • Jan Koziara – sekretarz
 • Stanisław Rynowski – członek
 • Andrzej Wojtanowski – członek

Zespół ds. Działalności Gospodarczej

 • Władysław Bochenek
 • Władysław Łabuz

Zespół ds. Młodzieży i kontaktów z Kołami

 • Grzegorz Bosowski – Przewodniczący
 • Marian Strzała
 • Jan Koziara
 • Grażyna Smolińska-Wygrzywalska

Zespół ds. Seminariów i Konferencji

 • Aleksander Gawryał – Przewodniczący
 • Roman Romaniszyn
 • Waldemar Tadel

Podzespół ds. Tarnowskich Dni Elektryki i Telekomunikacji

 • Zbigniew Papuga
 • Adam Dychtoń
 • Roman Szymkowiak

Zespół ds. Wycieczek i Imprez Integracyjnych

 • Jerzy Niedojadło – Przewodniczący
 • Jan Sznajder
 • Grażyna Dąbrowska

Zespól ds. Promocji Oddziału

 • Andrzej Wojtanowski – naczelny redaktor Biuletyn Informacyjnego Oddziału
 • Jerzy Zgłobica – stały członek redakcji Biuletynu
 • Bolesław Kurowski – stały członek redakcji Biuletyn
 • Andrzej Liwo – odpowiedzialny za internetowa stronę Oddziału
 • Roman Szymkowiak – odpowiedzialny za wizualną promocje Oddziału.

Rada Programowa przy Prezesie Oddziału powoływana przez przewodniczącego w miarę potrzeb:

 • Wacław Lis – Przewodniczący
 • Władysława Bochenka na Kierownika Ośrodka Rzeczoznawstwa IR SEP
 • Anatola Wesołowskiego na Kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego
 • Andrzeja Wojtanowskiego na Redaktora Naczelnego Biuletynu SEP
 • Jana Koziarę na Przewodniczącego Klubu Seniora
 • Antoniego Kawika na Pełnomocnika Zarządu ds. Samorządów Inżynierskich
 • Adama Dychtonia na przewodniczącego Sekcji Energetyki Zawodowej
 • Bolesława Kurowskiego na przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
 • Zbigniewa Papugę na przewodniczącego sekcji Telekomunikacji
 • Waldemara Tadela na przewodniczącego Sekcji Automatyki Przemysłowej

Rada Nadzorczea nad Komisjami Egzaminacyjnym:

 • Jan Kozioł przewodniczący
 • Krzysztof Mikulski
 • Paweł Bartecki

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa:

 • Marek Kostyrzewski – Przewodniczący
 • Stanisław Kozioł
 • Adam Dychtoń

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry