Lata 1998–2002

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Antoni Maziarka
 • Wiceprezes – Wacław Lis
 • sekretarz – Alina Kłosowicz
 • skarbnik – Alina Kłosowicz

Członkowie Zarządu:

 • Stanisław Baran
 • Kazimierz Kargul
 • Antoni Kawik
 • Marek Kostyrzewski
 • Jan Kozioł
 • Ryszard Nowak
 • Janusz Onak
 • Julian Półkoszek
 • Marian Strzała
 • Jan Sznajder
 • Roman Szymkowiak
 • Tadeusz Wachtl

Prezydium Zarzadu:

 • Antoni Maziarka
 • Wacław Lis
 • Alina Kłosowicz
 • Stanisław Baran
 • Julian Półkoszek
 • Janusz Onak
 • Tadeusz  Wachtl

Komisja Rewizyjna:

 • Bolesław Kurowski
 • Władysław Łabuz
 • Anatol Wesołowsk

Sąd Koleżeński:

 • Marek Grudzień
 • Piotr Sumara
 • Emil Wijas

Na Delegatów WZD-ZG zostali wybrani Alina Kłosowicz, Anatol Wesołowski i z urzędu Antoni Maziarka.

Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawców powierzono Markowi Kostyrzewskiemu. Powołano Radę Ośrodka Rzeczoznawstwa, której przewodniczącym został Stanisław Baran a jego zastępcą Stanisław Kozioł. Członkami Rady zostali Leopold Bacik, Ryszard Nowak i Emil Wijas.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry