Lata 2014–2018

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Antoni Maziarka
 • Wiceprezes – Władysław Bochenek, Aleksander Gawryał
 • sekretarz – Grażyna Sinolińska-Wygrzywalska
 • skarbnik – Jan Sznajder

Członek Prezydium Zarządu:

 • Roman Kuczek
 • Władysław Łabuz

Prezydium Zarządu:

 • Antoni Maziarka – Prezes Oddziału
 • Władysław Bochenek – l-wszy Wiceprezes
 • Aleksander Gawryał – ll-gi Wiceprezes
 • Jan Sznajder – Skarbnik
 • Grażyna Smolińska – Wygrzywalska – Sekretarz
 • Roman Kuczek – Członek Prezydium
 • Władysław Łabuz – Członek Prezydium

Członkowie Zarządu:

 • Andrzej Bielak
 • Władysław Bochenek
 • Grzegorz Bosowski
 • Bolesław Budzik
 • Aleksander Gawryał
 • Stanisław Jasnosz
 • Roman Kuczek
 • Andrzej Liwo
 • Władysław Łabuz
 • Janusz Onak
 • Zbigniew Papuga
 • Marek Przebięda
 • Grażyna Smolińska Wygrzywalska
 • Jan Sznajder
 • Marcin Szymczyk

Komisja Rewizyjna:

 • Adam Bogacz
 • Zbigniew Gniadek
 • Stanisław Kozioł
 • Krzysztof Mikulski
 • Roman Stadnicki

Sądu Koleżeński :

 • Paweł Bartecki
 • Jan Koziara
 • Bolesław Kurowski
 • Andrzej Wojtanowski

Komisje i Zespoły problemowe:

Zespół ds. Działalności Gospodarczej

Władysław Bochenek jako Kierownik Ośrodka Izby Rzeczoznawców SEP oraz Rada Ośrodka IRSEP w składzie:

 • Łabuz Władysław – przewodniczący
 • Mikulski Krzysztof
 • Przebięda Marek

Zespół ds. Seminariów i Konferencji

Aleksander Gawryał – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za całokształt organizacji konferencji i seminariów w Oddziale Tarnowskim SEP.

1. Sekcja ds. organizacji seminarium pn. „Spotkania elektroinstalatorskie” organizowane w okresie wiosennym:

 • Bolesław Budzik – przewodniczący
 • Marcin Szymczyk
 • Lesław Gogola
 • Grzegorz Bosowski
 • Grzegorz Ptak – odpowiedzialny za informacje o seminarium
 • Tomasz Sęk

2. Sekcja ds. organizacji Tarnowskich Dni Elektryki /TDE/: Zbigniew Papuga – Członek Zarządu odpowiedzialny za całość organizacji /TDE/.

Podzespół ds. organizacji Dnia Energetyki Zawodowej w ramach TDE:

 • Adam Dychtoń – przewodniczący
 • Krzysztof Mikulski
 • Stanisław łasnosz
 • Paweł Bartecki
 • Jerzy Zgłobica – odpowiedzialny za informacje o seminarium

Podzespół ds. organizacji „Dnia nowoczesnej techniki” w ramach TDE:

 • Zbigniew Papuga – przewodniczący
 • Agnieszka Lisowska-Lis
 • Andrzej Bielak
 • Andrzej Kieć
 • Przebięda Marek – odpowiedzialny za informację o seminarium

3. Sekcja ds. organizacji pn „Energetyka przemysłowa w teorii i praktyce” organizowane w okresie jesiennym:

 • Roman Kuczek – przewodniczący
 • Władysław Łabuz
 • Bogdan Sasak
 • Roman Romaniszyn
 • Jacek Ramian – odpowiedzialny za informacje o seminarium

4. Współorganizacja konferencji związanej z problematyką przeciwwybuchową – odpowiedzialny kol. Władysław Łabuz

Zespół ds. Młodzieży i kontaktów z Kołami

 • Grzegorz Bosowski – Przewodniczący
 • Agnieszka Lisowska-Lis
 • Grażyna Smolińska-Wygrzywalska
 • Andrzej Kieć

Zespół ds. Promocji Oddziału

 • Andrzej Wojtanowski – przewodniczący
 • Andrzej Liwo- ds. strony internetowej Oddziału
 • Członkowie Sekcji naukowo-technicznych odpowiedzialni za informacje

Komisja Historyczna Oddziału

 • Jerzy Zgłobica – przewodniczący
 • Bolesław Kurowski
 • Andrzej Wojtanowski
 • Jacek Sumera
 • Andrzej Liwo
 • Marek Kostyrzewski
 • Anatol Wesołowski

Zespół ds. Wycieczek i Imprez Integracyjnych

 • Jan Sznajder – Przewodniczący
 • Jerzy Niedojadło
 • Grażyna Dąbrowska

Zespół ds. uczczenia pamięci prof. Romana Dzieślewskiego

 • Bolesław Kurowski – przewodniczący
 • Stanisław Jasnosz

Ośrodek Szkolenia

Antoni Maziarka jako kierownik Ośrodka Szkolenia oraz

Rada Nadzorcza nad Komisjami Egzaminacyjnymi w składzie

 • Andrzej Jaglarz przewodniczący
 • Gniadek Zbigniew
 • Paweł Bartecki

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnych:

 • Marek Lejko Komisja nr 263
 • Antoni Maziarka Komisja nr 262

Kapituła medalu im. Jana Szczepanika w składzie:

 • Bolesław Kurowski przewodniczący
 • Adam Dychtoń – sekretarz Kapituły
 • Anatol Wesołowski
 • Marian Strzała
 • Janusz Onak
 • Zbigniew Papuga

Redakcja Biuletynu Informacyjnego Tarnowskiego Oddziału SEP

 • Andrzej Wojtanowski – Redaktor Naczelny Biuletynu
 • Bolesław Kurowski – Członek Redakcji
 • Andrzej Liwo – Członek Redakcji
 • Jerzy Zgłobica – Członek Redakcji

Sekcje Naukowo-Techniczne

 • Bolesław Budzik – Przewodniczący Sekcji instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Adam Dychtoń – Przewodniczący Sekcji energetyki zawodowej
 • Zbigniew Papuga – Przewodniczący Sekcji telekomunikacji i informatyki
 • Roman Kuczek – Przewodniczący Sekcji energetyki przemysłowej

Pełnomocnikiem Zarządu ds. kontaktów z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa został ponownie kol. Antoni Kawik.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry